Focus op 2017

Welkom! Op deze website geven we een overzicht van alle acties die we ondernomen hebben rond ons beleidsplan. Het beeldverhaal is opgebouwd aan de hand van ons strategisch kompas dat bestaat uit 8 strategische doelen. Onder de motto’s ‘less is more’ en ‘beelden zeggen meer dan woorden’, is het jaaroverzicht vooral een beeldverhaal met korte stukjes duidende tekst.


E-loket afspraakmodule

In de Mandeldreef installeerden we een open loket. Daar willen we iedereen die met vragen zit, zowel huidige als toekomstige cliënten en hun netwerk, ontvangen.

ZORG VOLWASSENEN


“10

afvalhuisjes staan verspreid over onze campussen, om zo het sorteren makkelijker te maken en de afvalberg te verkleinen."

ORGANISATIE


“4.067

keer kwam De Schakel tussen, zowel voor grote als voor kleine interventies op vlak van gevallen van verbale agressie, gesprekken, opvang, ondersteuning, herstel, EHBO tot gevallen van fysieke agressie."

BUITENGEWOON ONDERWIJS


“25

leerlingen ruilden campus Ten Bunderen in voor campus De Zilten. Samen hebben ze gekapt, geklopt, gemetst, geplakt en geschilderd om er een eigen prikkelarme ruimte te maken om hun opleiding verder te zetten."

BUITENGEWOON ONDERWIJS


“18

leerlingen waren aan de slag in het leerwerkatelier New Old Things, dat we in samenwerking met de Kringwinkel organiseren. "

BUITENGEWOON ONDERWIJS


Nieuwsbrief en klantenbrochure

2017 zag ook de geboorte van twee nieuwe communicatiekanalen binnen de volwassenenwerking.

ZORG VOLWASSENEN


Testkaravaan

Daarbij kreeg iedereen de kans om gedurende twee weken een elektrische fiets voor hun woon-werk-verkeer te testen.

ORGANISATIE


Voorstelling vernieuwde minderjarigenwerking

Omdat we veel vragen kregen, en weten dat veel collega-organisaties ook willen veranderen, was dit de gelegenheid om het verhaal achter ons veranderingstraject te delen.

ZORG MINDERJARIGEN


Auti-vlinder

De bedoeling is om leerlingen met autisme-spectrum-stoornissen te ondersteunen, die er niet voor gekozen hebben om het specifiek Auti-programma te volgen, maar die geïntegreerd zitten in de andere opleidingen.

BUITENGEWOON ONDERWIJS


SMOG

SMOG is een vorm van ondersteunende communicatie.

ZORG MINDERJARIGEN


Bouwstenen Leren Leren

Door te observeren en aanpakgedrag te bestuderen, kunnen we aan bepaalde bouwstenen gaan werken zodat wij leerlingen die niet tot ontwikkeling komen, opnieuw op weg kunnen helpen.

BUITENGEWOON ONDERWIJS


Ondersteuning vanuit De Klim in het gewoon onderwijs

De Klim heeft zijn basis in Sint-Idesbald maar werkt de laatste jaren ook ondersteunend in de ruime scholenregio Roeselare.

BUITENGEWOON ONDERWIJS