Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

ABO en Schooleigen project FINX 

 

Schooleigen Project FinX

 

WAT

FinX is een zijtraject voor OV3-jongeren die extra ondersteuning nodig hebben.

Samen met de leerkrachten en andere partners gaan de jongeren op zoek naar hun eigen kwaliteiten en talenten. Van daaruit kunnen ze hun toekomst en loopbaan beter inschatten.

In FinX zetten we in het bijzonder in op bewustwording van eigen talenten en valkuilen.

 

WIE

Jongeren die nood hebben aan ‘groei’-tijd en ondersteuning. Dit traject loopt tot 21 jaar.  

 

HOE

Vanuit een veilige vertrekbasis rekening houdend met de vaardigheden en talenten, krijgt iedere jongere een lesrooster op maat.  

Het aanbod bestaat uit een GASV- en BGV-luik aangevuld met een stage op maat.

De aangeboden GASV-thema’s zijn:

-        wonen

-        werken

-        vrijetijdsbesteding

-        sport en gezondheid

-        seksualiteit en relaties

Deze worden met drempelverlagende activiteiten aangevuld.

Tijdens de BGV-lessen komen de vakgebonden competenties aan bod.

Overkoepelend leggen we de focus vooral op:

-        sociale vaardigheden

-        arbeidsattitudes

-        coach- en evaluatiegesprekken samen met de leerling en context

-        persoonlijke ondersteuning op de werkvloer

-        stage op maat

-        inzet op een goed leefklimaat in school

Externe partners:

 

           

 

 

Project Leren en Werken ABO (Alternerende beroepsopleiding) 

 

In opleidingsvorm 3 (OV3) geven we de leerlingen een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu.

Na het 5e jaar in OV3 kan een leerling de alternerende beroepsopleiding (ABO) van 1 jaar volgen.

Deze ABO-opleiding bestaat uit 2 onderdelen:

  • 2 dagen leren op school ( 10u  beroepsgerichte vorming en 4 u algemene vorming)
  • 3 dagen stage op de werkvloer

 

Waarom het ABO volgen?

Een ABO- leerling die de alternerende beroepsopleiding volgt:

  • wordt door het departement onderwijs beschouwd als voltijdse regelmatige leerling.
  • behoudt het recht op kinderbijslag.
  • is al ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, maar wordt niet opgeroepen (niet inzetbaar wegens opleiding).
  • doorloopt tijdens het ABO-jaar al een groot deel van zijn beroepsinschakelingstijd.
  • heeft na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd recht op een inschakelingsuitkering.

De ABO-leerling die slaagt :

  • behaalt het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding.

krijgt een motivatiepremie van 500 euro van het Europees Sociaal Fonds (na voldoende uren stage).

 

 

 

 

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN