Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

DE KLIM

Wat?

De Klim is een time out traject binnen de school. Tijdens een periode van 4 weken werken we intensief aan die sociale vaardigheden waar de jongere mee worstelt om tot een beter functioneren te komen binnen de school of thuis.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens het Klimtraject gaat de jongere nog deeltijds naar school. De andere schooluren besteedt hij of zij in het Klimtraject.

Binnen het Klimtraject proberen we via ervaringsgericht leren de leerlingen inzicht in zichzelf en hun probleem te geven. We brengen de jongeren tijdens de oefeningen in situaties waar ze geconfronteerd worden met zichzelf binnen de dynamiek van een groep.

Zo leren we de jongere aan om gepast te reageren op gevoelens bij negatieve stress, en welke gepaste posities hij of zij kan innemen binnen een groep.

Wie?

De Klim is er voor jongeren binnen Buso en OC Sint-Idesbald. We werken telkens met een groep van een 6-tal jongeren.

We werken met jongeren die minder weerbaar zijn (aansterken) en ook met jongeren die zeer moeilijk kunnen omgaan met grenzen of moeilijk functioneren binnen een groep.

Traject

De jongeren worden aangemeld bij de Klim door de leerlingenbegeleiders. Daarna worden de jongere, leerkrachten, begeleiders, opvoeders, ouders bevraagd tijdens de intakeweek.

Na deze week start het Klimtraject voor 4 weken. In die 4 weken bieden we ervaringsoefeningen aan, reflectie, vormingen, Rots en Water, groepsgesprekken, individuele gesprekken. Na het traject volgt een evaluatie die besproken wordt met opvoeders, leerkrachten en begeleiders. Ouders zijn hier ook welkom. Na de evaluatie blijven we de jongere nog een 4-tal weken volgen.

NIEUWS

Lees al het nieuws van BuSo»
Wanneer starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018

Geplaatst op: 20/02/2017

 - Tussen 13 februari en 26 februari kan je broers of zussen inschrijven van kinderen die al in de school ingeschreven. Zij      
    krijgen voorrang. ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en - zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen    
    krijgen voorrang. Dit geldt ook voor de inschrijvingen van kinderen van personeelsleden.


- Tussen 6 maart en 19 maart start de inschrijvingsperiode voor "campusleerlingen" en vanaf 18 april starten de vrije
   inschrijvingen.

   Meer info kunt u terugvinden onder de pagina "praktisch".

 


Lees verder »


  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN