Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

ZORG - VOLWASSENEN

Kwetsbare mensen helpen op hun pad naar werk.

Gepubliceerd op: 17/10/2018
Nieuws >> Zorg Volwassenen

Kwetsbare mensen helpen op hun pad naar werk.

Arbeidszorg in West-Vlaanderen veilig stellen: mensen met een grote afstand tot betaalde arbeid blijvend helpen groeien in hun traject naar werk. Dat is het doel van de West-Vlaamse koepelorganisaties STAM vzw en 4Werk vzw.

STAM vzw – Steunpunt Arbeid op Maat – en 4Werk vzw – koepel van de West-Vlaamse Maatwerkbedrijven – hebben de handen in elkaar geslagen. Samen willen ze arbeidszorg in onze provincie veilig stellen. Op donderdag 11 oktober wordt de engagementsverklaring door beide organisaties officieel ondertekend in aanwezigheid van gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V), bevoegd voor sociale economie.

Het bieden van een vangnet voor de meest kwetsbare groep in onze samenleving is en blijft belangrijk. Mensen met MMPPS – mentale, medische, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen – willen vaak zeer graag werken om uit hun isolement te raken. En om hun eigenwaarde te vergroten. Maar meestal is de druk van betaalde arbeid, zelfs in het beschermde circuit van de maatwerkbedrijven, voor hen nog te zwaar. Arbeidszorg is een methodiek om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op een ondersteunende manier een stapje dichter bij werk te brengen. Via deze methode kunnen jaarlijks toch een 15% mensen de geslaagde stap naar betaalde arbeid zetten. 

Door hun samenwerking beogen STAM en 4Werk een betere synergie tussen de bestaande West-Vlaamse arbeidszorginitiatieven, tussen arbeidszorg en maatwerk. “Op die manier wordt een grotere doelgroep bereikt en kan een meer gedifferentieerd aanbod aan activiteiten worden aangeboden. De doelgroep kan beter worden begeleid, via samenwerkingsverbanden de stap richting betaalde arbeid maken. Maar eveneens wordt er een vangnet gecreëerd, wanneer het even niet meer lukt op de bezoldigde arbeidsmarkt, juist omwille van die complexe MMPPS problematiek,” vernemen we van Koen Demuynck, voorzitter STAM vzw. 

Mia Decaestecker, voorzitter 4Werk vzw vult aan: “Samenwerking maakt het eveneens mogelijk te komen tot voordelen voor de organisaties: op commercieel en logistiek vlak, via een beter gestroomlijnde werkorganisatie en op vlak van begeleiding van de doelgroep.” 

Voor de Provincie en de POM West-Vlaanderen is Arbeidszorg een noodzakelijke schakel in het economisch proces waar eenieder een faire kans moet krijgen om aan te participeren, aldus Jean de Bethune, gedeputeerde voor economie en sociale economie.’ 

Concrete acties moeten leiden tot het verwezenlijken van de doelstellingen benoemd in de engagementsverklaring. Deze zullen leiden tot effectieve samenwerking tussen de arbeidszorginitiatieven in onze regio. De acties omvatten o.a. het inventariseren van “good practices” (bv. reeds bestaande samenwerkingen) en het opmaken van een overzicht van het werkaanbod over de provincie heen. 

Laatst vernieuwd: 19/12/2018 om 15:11

Terug

RESERVATIE - Zorg volwassenen

De persoonsvolgende financiering (PVF) voor volwassenen is sinds 1 januari 2017 een feit. Hebt u vragen over deze materie, of uw dossier?

Klik hier om een afspraak te maken »

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN