Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

SAMENWERKINGEN

Op deze pagina vindt u een overzicht van samenwerkingsverbanden of initiatieven waaraan OC Sint-Idesbald als partner structureel participeert.

MINDERJARIGEN

 

Midwest En Route

MIDWEST En Route is een regionale netwerkorganisatie voor maatschappelijke kwetsbare jongeren.

Dit partnerschap wil voor elke jongere in een maatschappelijk kwetsbare positie een actief en sluitend netwerk van dienst- en hulpverlening realiseren in Midden-West-Vlaanderen. Het netwerk wordt gecoördineerd door Welzijnshuis Roeselare. Een team van 8 jongerencoaches ondersteunt kwetsbare jongeren om (samen) te leven en te participeren in onze maatschappij.

 

Partners:

De netwerkorganisatie bestaat uit volgende partners: Welzijnshuis Roeselare en regionale dienst voor activering, CAW Centraal West Vlaanderen, vzw Onze Kinderen, O.C. Sint-Idesbald, vzw Groep INTRO, vzw Kompas, CGG Large en vzw ’t hope.

Duur:

Dit project loopt van 1 december 2020 tot 31 december 2022.

Budget:

Het project MIDWEST en Route ontvangt 365.170,26 euro subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor mensen. Het project ontvangt 547.755,38 euro van het Vlaams Cofinancieringsfonds.

 

Ondersteuningsnetwerk (www.netwerkzuid.be)

Medewerkers vanuit het buitengewoon onderwijs van BuBaO en BuSO Sint-Idesbald  gaan ondersteuning bieden aan leerlingen en leerkrachten in het gewoon onderwijs. Op campus De Zilten heeft het team van ondersteuningsnetwerk ZUID haar uitvalsbasis.

Watikwil.be

Samen met Tonuso (Agentschap Opgroeien) en vzw Huize Tordale ontwikkelden we de website www.watikwil.be. Dit is een digitale tool die jongeren, volwassenen en ouders ontsteunt in het formuleren van wensen en doelen in kader van hun ondersteuningsplanning.

 

De Parel (www.dehagewinde.be)

Met BuBaO de Hagewinde hebben we reeds jaren het samenwerkingsverband De Parel. Een integratief onderwijs- en zorgaanbod binnen BuBaO type 2.

BAS

Als thuisbegeleidingsdienst biedt BAS ondersteuning aan het kind of de jongere en zijn of haar netwerk. De klemtoon van de begeleiding ligt op opvoedingsondersteuning, begeleiding van het kind of de jongere. BAS is een samenwerkingsverband ( Bemok/Anker/Sint-Idesbald) en heeft 3 antennepunten. Bas is in Roeselare verbonden met Djambo.


Intersectoraal zorgnetwerk (IZNW) complexe problematieken.

In 2016 startten drie intersectorale zorgnetwerken complexe problematieken binnen de jeugdhulp. OC Sint-Idesbald is penhouder van het IZNW West- en Oost-Vlaanderen en bundelt het engagement van een 20-tal partners binnen Jongerenwelzijn, Geestelijke Gezondheidzorg en VAPH. Het netwerk is verantwoordelijk voor de begeleiding van 10 complexe trajecten.

www.1g1pmiddenwvl.be

OC Sint-Idesbald is partner in het samenwerkingsverband Eén Gezin Eén plan Midden-West-Vlaanderen. Na de ontwerpfase van het samenwerkingsverband ging de werking in het najaar van 2018 van start. In het verbindingsteam zijn enkele medewerkers aan de slag die tegelijk ook verbonden zijn aan OC Sint-Idesbald.

Twoape

Twoape is een samenwerking tussen AZ Delta Roeselare, het Jan Yperman Ziekenhuis Ieper, Kliniek Sint-Jozef Pittem, Integrale Jeugdhulp (OC Sint-Idesbald)  en WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid) om te beantwoorden aan de nood aan behandeling van 32 kinderen en jongeren met psychische problemen en onder andere een dagbehandeling te kunnen aanbieden in de regio (2 locatie Roeselare, 1 Pittem, 1 Ieper). Twaope wil aanvullend zijn en aansluiten bij het bestaande zorgtraject van de minderjarige en het al  bestaande hulpverleningsaanbod in het algemeen

https://www.azdelta.be/nl/twoape

https://www.sintjozefpittem.be/twoape/

http://www.yperman.net/images/filelib/foldertwoape190116kliklinks.pdf

 

Uitleenpunt SENSOA materialen

Sinds begin 2019 zijn we de samenwerking met SENSOA aangegaan in de vorm van een uitleenpunt. Een 6-tal methodieken kan bij ons ontleend worden. Meer informatie hierover is terug te vinden onder 'expertise' in onze VTO-brochure en via sensoauitleendienst@fracarita.org .

 

(JONG)VOLWASSENEN

 

Weerwerk  (https://www.weerwerk.be/nl/locaties)

Historisch heeft OC Sint-Idesbald een aantal initiatieven binnen de sociale economie opgestart. Namen als Groen en Co, Buurt en Co, Energiesnoeiers,  Tot uw dienst  en dierenasiel kunnen eventueel bekend klinken. Om te evolueren naar een voldoende grote organisatie om in de toekomst nog rendabel te zijn hebben we de handen in elkaar geslagen met Weerwerk vzw. Zij namen vanaf januari 2018 ook de aansturing op zich. De informatie over de verschillende sociale economie bedrijven in Roeselare vindt u op de website www.weerwerk.be.

 

www.delochting.be

De Lochting vzw is een  biologisch (tuinbouw)bedrijf binnen de sociale economie. Hun activiteiten bestaan uit ecologisch groenonderhoud en aanleg, biologische tuinbouw en een verpakkingsafdeling voor biologische voedingswaren. In kader van een dagbestedingsaanbod worden cliënten van Sint-Idesbald begeleid door medewerkers van Sint-Idesbald.

 

www.biobelloplus.be

In dezelfde lijn ligt de samenwerking met Biobelloplus. Mensen die tijdelijk of blijvend niet aan het werk kunnen in het reguliere arbeidscircuit kunnen aan de slag in Biobelloplus. Doel is hen op een duurzame wijze kansen bieden op maatschappelijk zinvol werk met begeleiding. Dit gebeurt vanuit een ecologische invalshoek, met respect voor de mens en de omgeving. Biobelloplus is ontstaan vanuit vzw De lochting

 

www.vocopstap.be

In kader van de vrijetijdsbesteding van onze cliënten werken we graag samen met VOC Op stap. Begeleiders van Sint-Idesbald staan mee in voor één van de zitdagen in het VOC en staan mensen bij in hun zoektocht naar zinvolle vrijetijdsbesteding.

 

Penitentiair complex Brugge

Binnen het penitentiair complex van Brugge biedt het team van Itinera RTH-ondersteuning. Enerzijds begeleiden zij mannen en vrouwen met (het vermoeden van) een beperking. Anderzijds bieden zij advies en outreach inzake deze thematiek naar diverse diensten die binnen het penitentiair complex werkzaam zijn.

NIEUWS

Lees al het nieuws van de organisatie»
Nóg sterker in maatwerk!

Geplaatst op: 12/01/2018

De sociale economie binnen OC Sint-Idesbald krijgt binnenkort een nieuwe organisatiestructuur. Om de rendabiliteit te verhogen en ervoor te zorgen dat we een nog sterkere speler worden op de markt, bedden we de onze vzw’s in in een groter geheel. Onze historische initiatieven binnen de sociale economie gaan vanaf januari intensief samenwerken met Weerwerk vzw, de sociale werkplaats van De Sleutel. Weerwerk vzw neemt dan ook de aansturing van het geheel voor zijn rekening. Meer informatie over Weerwerk vzw vind je op hun website.

  


Lees verder »


  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN