Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

DE ORGANISATIE - SINT-IDESBALD

Expertise

Als brede netwerkorganisatie werken we sedert ons bestaan aan deskundigheid en expertise van onze medewerkers. Deze opgebouwde expertise delen en ontwikkelen we niet alleen met onze eigen professionals maar willen we ter beschikking stellen en uitwisselen in een ruimer netwerk.

Onze expertise ontwikkelen we met de voeten in de praktijk, ons VTO-aanbod (Vorming-Training-Opleiding) wordt verzorgd door praktijkmedewerkers. 

 

Thema's

Op basis van het werken met verschillende doelgroepen, minderjarigen en volwassenen, in buitengewoon onderwijs, zorg voor personen met een handicap, jongerenwelzijn en sociale economie, beschikken we over een waaier van thema's waarrond we een aanbod hebben of kunnen opbouwen.

Een onvolledige greep uit het mogelijk aanbod:

 • basis autismespectrumstoornissen en autismevriendelijk handelen
 • sociaal emotionele ontwikkeling
 • spreken met ondersteuning van gebaren (SMOG)
 • werken met duplopoppen
 • werken met daders en slachtoffers
 • proactieve cirkel
 • herstelgesprek
 • ervaringsleren De Klim
 • Circle of Courage en transitiegesprek
 • samenwerking met justitie
 • omgaan met mensen met verstandelijke beperking
 • slachtofferschap en werken aan weerbaarheid
 • ethisch overlegmodel
 • ICF, brug tussen zorg en werk
 • PVF, een andere kijk op zorg
 • Omgaan met probleemgedrag-agressie
 • Hechting
 • Trauma
 • ...

Maatwerk:

Afhankelijk van jullie vraag kijken we of we een passend aanbod kunnen uitwerken, gaande van korte introducties tot langer durende vormingsmomenten (1/2 dag, dag, meerdaagse training).

Naast VTO-aanbod dat we kunnen doen, staan we open voor vragen tot intervisie, outreach, wisselleren, werkbezoeken,....

We pleiten voor een betaalbare vorm van expertise-uitwisseling. Al naargelang de gekozen formule wordt een onkostenvergoeding afgesproken.

 

Contact

Neem vrijblijvend contact via ons algemeen nummer 051/264300 en vraag naar onze VTO-medewerker of mail naar vto@sint-idesbald.broedersvanliefde.be

 

 

 

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN