Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

DE ORGANISATIE - SINT-IDESBALD

Identiteit

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald

Het Orthopedagogisch Centrum wil de levenskwaliteit van kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking of een bijzondere kwetsbaarheid, en van hun netwerk, verhogen. Door het aanbieden van verschillende vormen van ondersteuning willen we hiertoe met hen een weg afleggen.

Onze diensten binnen onderwijs, dagbesteding, wonen, vrije tijd en arbeid, zijn voornamelijk gesitueerd in de regio midden West-Vlaanderen.

Maatschappelijk zien we onszelf als een opbouwende en kritische organisatie die haar verantwoordelijkheid opneemt en andere stimuleert hetzelfde te doen.

Mensvisie en opdracht

We zien ieder mens als gelijkwaardig en uniek. We zijn ervan overtuigd dat iedereen kansen moet krijgen om zijn leven vorm te geven vanuit positieve relaties met anderen. We verstevigen deze verbondenheid als basis voor persoonlijke ontwikkeling.
We streven ernaar mensen te laten groeien in zelfwaarde door het maximaal stimuleren van hun talenten. We respecteren hierbij de grenzen van ieders mogelijkheden en tempo.

Zo helpen we mensen zich te ontplooien tot personen die hun leven in handen nemen, hierbij keuzes maken en een gepast evenwicht bereiken.

We stimuleren dat mensen, samen met en vanuit hun persoonlijk netwerk, deelnemen aan de samenleving en iets kunnen betekenen voor een ander.

Waarden

Wederzijds respect beschouwen we als het fundament in het omgaan met iedereen. We respecteren ieder in zijn gedrag én waarden in zoverre dit de grenzen van de anderen niet overschrijdt.

We zijn betrokken in de dingen die we doen. Hierbij streven we naar de best passende nabijheid. In de weg die we samen afleggen tonen we geduld en doorzetting en bieden we nieuwe kansen.

We geloven dat enthousiasme aanstekelijk werkt en positieve energie vrijmaakt. We streven naar creativiteit, wat ook staat voor vindingrijk zijn in moeilijke situaties.

Organisatiecultuur

We willen een professionele werkgemeenschap uitbouwen waarin samenhorigheid en flexibiliteit aanwezig zijn en openheid en vertrouwen heerst. We creëren kansen om te groeien in deskundigheid en hebben hierbij oog voor ieders draagkracht en talenten.
In de uitdagingen van elke dag ervaren we de kracht van een gezonde portie relativerende humor. Bij dit alles streven we naar een goede balans tussen verandering en stabiliteit.

Geïnspireerd

O.C. Sint-Idesbald blijft trouw aan de christelijke inspiratie van haar stichters, de congregatie der Broeders van Liefde.
Onze mensvisie, opdracht en waarden zien we als een hedendaagse hertaling van deze christelijke inspiratiebron. Tegelijk staan we open voor andere zingevingsbronnen in zoverre die de christelijke en humanistische levensvisie respecteren.
Deze hedendaagse pluraliteit ervaren we als een stimulans in de continue zoektocht naar onze eigen identiteit.

Bekijk hier de identiteitskaart van O.C. Sint-Idesbald.

Bekijk hier de brochure van de identiteitsverklaring van O.C. Sint-Idesbald.

 

NIEUWS

Lees al het nieuws van de organisatie»
Met het nieuwe jaar komt ook een fonkelend nieuw nummer van idesbl@d

Geplaatst op: 11/01/2019

Lees hier hoe de Warmste week ook in allerlei actitviteiten aanwezig was in Sint-Idesbald. En uiteraard nog veel meer! 


Lees verder »


Met het vallen van het Idesbl@d

Geplaatst op: 02/11/2018

Met het vallen van het blad valt er opnieuw een Idesblad in vele postbussen. Bekijk je deze editie over onder andere ons 65-jarig bestaan liever digitaal, dan kan je op deze pagina terecht.


Lees verder »


  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN