Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

DE ORGANISATIE - SINT-IDESBALD

Financiële steun

Een kwaliteitsvolle dienstverlening wordt gekenmerkt door creativiteit, vernieuwing en het continu kansen grijpen om te verbeteren. Het aankopen van materialen, het werken aan projecten - van klein naar groot - is een gevolg van deze keuze en brengt mensen enthousiast bij elkaar. Naast de inzet van vele mensen zijn vaak ook extra financiële middelen nodig voor het realiseren van deze projecten. In de praktijk stellen we vast dat de subsidies van de overheid hiertoe veelal ontoereikend zijn . Om aan dit tekort zoveel als mogelijk tegemoet te komen, zoeken we permanent naar bijkomende financiële steun.

Hoe steunen?

Wil u ons steunen in één van onze projecten of gewoon zomaar, dan zijn hiertoe verschillende mogelijkheden, nu en in de toekomst.

U kunt rechtstreeks giften overmaken aan het projectenfonds van O.C. Sint-Idesbald. Dit is zonder fiscaal attest. Voor giften vanaf 40 € kan een fiscaal attest bekomen worden. Dit geldt voor zowel particulieren als  ondernemingen en kan via een éénmalige storting of via een spaarplan (maandelijkse of jaarlijkse stortingen). Voorwaarde is dat de gift gericht is aan de vzw Projecten Broeders van Liefde, met verwijzing naar een project van O.C. Sint-Idesbald. Alle giften komen integraal ten goede van de pedagogische werking van O.C. Sint-Idesbald.

Zonder fiscaal attest

Projectenfonds O.C. Sint-Idesbald De Zilten 52 8800 Roeselare
KBC 402-2554621-26
Mededeling: Financiële steun O.C. Sint-Idesbald          

Met fiscaal attest

v.z.w. Projecten Broeders van Liefde Stropstraat 119 9000 Gent
KBC 440-0340021-11
Mededeling: Project nr. PBVL 746 – kansarmen Sint-Idesbald.  
Door de vermelding van dit specifieke project, komt uw financiële steun in O.C. Sint-Idesbald terecht.  

 

In het verleden konden we al beroep doen op sponsoring voor:
De inrichting van Het Eiland, gesteund door de Kiwani's Rodenbach Roeselare
De inrichting van een spelkamer voor de therapeutische dienst, met middelen van de Wandeltochten De Zilten
Fietsen, go-carts, knuffels, ... een 'au pair'-fiets en ander spelmateriaal, geschonken door De Ronde Tafel, Roeselare. 

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN