Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

ZORG - VOLWASSENEN

Over zorg volwassenen (+18 jaar)

Historisch had ons aanbod diverse erkenningen: begeleid wonen, dagcentrum, beschermd wonen, dagcentrum, begeleid werken, dienst inclusieve ondersteuning, tehuis voor werkenden, tehuis niet-werkenden (bezigheid, nursing) en persoonsgebonden convenanten.
Dit aanbod binnen zorg voor volwassenen met een mentale handicap evolueerde in de voorbije jaren naar een flexibel aanbod voor volwassenen met diverse handicaps.
Daarnaast is er een gespecialiseerd aanbod voor volwassenen met een handicap en interneringsstatuut in Beernem.  
Sinds 2017 is alle financiering binnen de sector persoonsvolgend. Indien je van het VAPH een persoonvolgend budget toegekend hebt gekregen, kan je bij ons terecht voor ondersteuning.

Ons aanbod wordt gebundeld in 3 nieuwe ondersteuningsfuncties: individuele ondersteuning, woonondersteuning en dagondersteuning. Dit wordt uitgewerkt in een persoonlijk ondersteuningspakket op maat en vervolgens opgenomen in de ondersteuningsovereenkomst.

Het ondersteuningsaanbod voor volwassenen met een handicap heeft als kernregio Midden-West-Vlaanderen met diverse locaties.

Sedert 2013 hebben we ook een rechtstreeks aanbod voor volwassenen met een vermoeden van handicap. Meer uitgebreide informatie over deze deelwerkingen vindt u op de specifieke pagina’s in deze site.

 

Individuele ondersteuning (mobiele en ambulante ondersteuning)

Onze individuele ondersteuning richt zich tot volwassenen met een handicap. Dit wordt zowel voor mobiel (aan huis) als ambulant (kantoor in Roeselare) aangeboden in de regio Midden-West-Vlaanderen.
Indien nodig wordt actief meegezocht naar een betaalbare en kwalitatieve woonvorm in samenwerking met sociale verhuurkantoren, sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeentelijke woondiensten of andere kanalen.

Deze vorm van ondersteuning wordt aangeboden binnen ‘De Meander’ en 'De Drempel', als diensten voor individuele ondersteuning.

 

Woonondersteuning voor volwassenen met een handicap

Onze woonondersteuning richt zich speciaal tot volwassenen met een mentale handicap. Dit bestaat uit intensieve woonondersteuning, met speciale aandacht voor individuele ondersteuning, dagondersteuning of betaald werk en dag- en nachtpermanentie.
We beschikken over een eigen betaalbare en kwalitatieve wooninfrastructuur (kamers, studio’s en appartementen). Hiervoor beschikken we over diverse woonlocaties verspreid over Roeselare.

De woonondersteuning wordt gebundeld onder de naam ‘De Drempel’, als woon- en ondersteuningscentrum.

 

Dagondersteuning

De dagondersteuning richt zich tot volwassenen met een handicap en mikt op een ondersteuning op maat. 
Het aanbod ziet er als volgt uit:

 • arbeidszorg (arbeid op maat):
  • arbeidszorgatelier, Roeselare
  • arbeidszorgcentrum De Lochting, Izegem (in samenwerking met vzw Lochting)
  • arbeidszorgproject Biobelloplus, Roeselare (in samenwerking met vzw Lochting)
  • dienst begeleid werken
 • vrijetijdszorg:
  • ontmoetings- en activiteitencentrum, Roeselare
  • zitdag vrijetijdszorg in vzw Opstap, Roeselare

De dagondersteuning wordt gebundeld onder de naam ‘Pas Par Toe’, als centrum voor dagondersteuning.

 

Kortdurende ondersteuning

We bieden kortdurende ondersteuning aan voor volwassenen met een handicap.
Dit kan woonondersteuning (met of zonder overnachting) of dagondersteuning of een combinatie van beiden. We werken een ondersteuningspakket op maat uit.

 

Woonondersteuning met therapie voor volwassenen met interneringsstatuut

We beschikken over een intensief woonondersteuningsaanbod met therapie voor volwassenen met een handicap en een interneringsstatuut.
Naast het intensieve individuele ondersteuning, dagondersteuning of betaal werk, de dag- en nachtpermanentie, is er ook een therapeutisch aanbod.

Dit aanbod is gebundeld onder de naam ‘Itinera’ en gevestigd in Beernem. Hiervoor is ook een samenwerkingsverband met het psychiatrisch centrum Sint-Amandus.

 

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Sedert 2013 bieden we rechtstreeks toegankelijke hulp aan voor volwassenen met een vermoeden van een handicap of met een handicap (die geen beroep doen op andere VAPH-ondersteuning).
We bieden individuele ondersteuning, woonondersteuning (met overnachting) en dagondersteuning aan.

 

Alle folders vind je hier.

NIEUWS

Lees al het nieuws van Zorg Volwassenen »
Workshop Verhoogd Tuinieren

Geplaatst op: 23/01/2018

Zoals jullie hier eerder al lazen, kregen we vorig jaar dankzij de Koning Boudewijn Stiching een aantal tuinbakken die het toelaten om verhoogd te tuinieren.
Samen met Velt, organiseren we dit voorjaar een 3-delige vorming: tuinieren in verhoogde bakken.
Praktische informatie vind je hier.


Lees verder »


Kerstprogramma Drempel

Geplaatst op: 22/01/2018

Deze vakantie zat de Drempel werking niet stil.
Ze werkten zowel in de Kraaiaard als in de Zilten een heus vakantieprogramma uit.Lees verder »RESERVATIE - Zorg volwassenen

De persoonsvolgende financiering (PVF) voor volwassenen is sinds 1 januari 2017 een feit. Hebt u vragen over deze materie, of uw dossier?

Klik hier om een afspraak te maken »

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN