Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

ZORG - VOLWASSENEN

Sinds 1 januari is PVF van start gegaan. Maar wat is nu PVF en wat houdt dit precies in? En waarom heeft men deze manier van werken ingevoerd?

Daarvoor moeten we enkele jaren terug. Op 29 juli 2013 veroordeelde het Europees Comité voor Sociale Rechten in uiterst strenge bewoordingen België en zijn drie gewesten wegens het gebrek aan opvang voor sterk hulpbehoevende personen. Volgens het Europees Comité betekende dit een ernstige inbreuk op het Europese Charter, nochtans geratificeerd door de Belgische staat. Deze uitspraak volgde op een collectieve klacht van de Liga voor Mensenrechten.

In antwoord op deze klacht beloofde de Vlaamse regering om tegen 2020 voldoende zorg te organiseren voor mensen met een handicap met grote afhankelijkheid. De Raad van Europa aanvaardde de plannen van de diverse deelregeringen en de federale overheid op voorwaarde van een jaarlijkse rapportage over de vooruitgang van de beloofde maatregelen, in het bijzonder van de deelregeringen. Zo werd het Perspectiefplan 2020 geboren, 

Perspectiefplan 2020, is het plan dat de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft opgesteld om de sector voor personen met een handicap grondig te hervormen.
De basisidee van dit perspectiefplan is dat personen met een handicap een volwaardige plaats moeten krijgen in onze samenleving.

De conceptnota werkt volgens twee grote krachtlijnen:

  • tegen 2020 moet alle zorg vraaggestuurd zijn EN
  • er moet zorggarantie komen voor mensen met de grootste ondersteuningsnood.

Iedereen heeft immers recht op alle mogelijkheden om zijn leven zelf te organiseren. Ook wie daarvoor ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Daarom kwam er persoonsvolgende financiering (PVF).

De persoonsvolgende financiering is een belangrijke pijler van dit perspectiefplan.
PVF gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning én van het feit dat zorg en ondersteuning voor personen met een handicap een gedeelde verantwoordelijkheid is. Men spreekt van gedeelde zorg.  
Dat wil zeggen dat cliënten van het VAPH een eigen persoonsvolgend budget, PVB, krijgen op maat van hun vraag naar ondersteuning en zelf kunnen bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren. De persoon met een handicap kan dan ook vrij kiezen wie en welke diensten hij als mogelijke bronnen van zijn ondersteuning aanspreekt. Deze bronnen kunnen door elkaar en onafhankelijk van elkaar ingezet worden.
Dit wordt voorgesteld door middel van de concentrische cirkels, waarbij de persoon met een handicap, centraal staat.

                       

Het financieringssysteem PVF bestaat uit twee trappen:

 

  • trap 1: het basisondersteuningsbudget (BOB)
    Voor personen die beroep doen op de laag frequente ondersteuning (RTH) én een erkende handicap.
  • trap 2: het persoonsvolgend budget (PVB)
    Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. In de loop van december of  januari hebben jullie een brief gekregen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) over jullie verdere ondersteuning.

In principe is er nog een derde trap.
Aangezien hier geen budget kan aangevraagd worden, is die ook niet opgenomen binnen de financierings trappen.
Je kan immers ook beroep doen op de laagfrequente ondersteuning zonder erkende handicap. Er moet wel sprake zijn van vermoeden van handicap. Dit kan vb. bewezen worden door een attest van Bijzonder Onderwijs, een verklaring door een betrokken arts, ….

           

   

Veelgestelde vragen bekijken?

 

Bronnen:

www.perspectief2020.be

www.vaph.be

NIEUWS

Lees al het nieuws van Zorg Volwassenen »
Digitale Rondleidingen

Geplaatst op: 14/05/2020

Wou je binnenkort langs komen voor een intakegesprek, maar lukt het niet om het te organiseren met alle maatregelen die gelden? 
Geen nood. 
We plaatsten fotovoorstellingen van de werkingen van de volwassenenwerking op de website. 
Neem zeker eens een kijkje, en neem gerust contact op bij vragen. 


Lees verder »


FCB

Geplaatst op: 08/04/2020

Het wordt een vaste rubriek in de nieuwsbrief: cliënten die iets meer vertellen over hun hobby of interesse.
Ze laten ons even meegenieten van wat hen zo boeit en dragen hun enthousiasme over aan ons. 
Het is aanstekelijk hoe gepassioneerd en gedreven zij met hun hobby bezig zijn. 


Lees verder »RESERVATIE info- en advies loket volwassenen

In het loket kan je terecht voor advies, informatie en ondersteuning.
Onze begeleiders geven je uitleg over een handicap, bieden je hulp bij administratieve zaken, helpen je zoeken naar de gepaste hulp en geven, indien van toepassing, beperkte opvoedingsondersteuning.

Klik hier om een afspraak te maken »

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN