Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

ZORG - VOLWASSENEN

Sinds 1 januari is PVF van start gegaan. Maar wat is nu PVF en wat houdt dit precies in? En waarom heeft men deze manier van werken ingevoerd?

Daarvoor moeten we enkele jaren terug. Op 29 juli 2013 veroordeelde het Europees Comité voor Sociale Rechten in uiterst strenge bewoordingen België en zijn drie gewesten wegens het gebrek aan opvang voor sterk hulpbehoevende personen. Volgens het Europees Comité betekende dit een ernstige inbreuk op het Europese Charter, nochtans geratificeerd door de Belgische staat. Deze uitspraak volgde op een collectieve klacht van de Liga voor Mensenrechten.

In antwoord op deze klacht beloofde de Vlaamse regering om tegen 2020 voldoende zorg te organiseren voor mensen met een handicap met grote afhankelijkheid. De Raad van Europa aanvaardde de plannen van de diverse deelregeringen en de federale overheid op voorwaarde van een jaarlijkse rapportage over de vooruitgang van de beloofde maatregelen, in het bijzonder van de deelregeringen. Zo werd het Perspectiefplan 2020 geboren, 

Perspectiefplan 2020, is het plan dat de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft opgesteld om de sector voor personen met een handicap grondig te hervormen.
De basisidee van dit perspectiefplan is dat personen met een handicap een volwaardige plaats moeten krijgen in onze samenleving.

De conceptnota werkt volgens twee grote krachtlijnen:

  • tegen 2020 moet alle zorg vraaggestuurd zijn EN
  • er moet zorggarantie komen voor mensen met de grootste ondersteuningsnood.

Iedereen heeft immers recht op alle mogelijkheden om zijn leven zelf te organiseren. Ook wie daarvoor ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Daarom kwam er persoonsvolgende financiering (PVF).

De persoonsvolgende financiering is een belangrijke pijler van dit perspectiefplan.
PVF gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning én van het feit dat zorg en ondersteuning voor personen met een handicap een gedeelde verantwoordelijkheid is. Men spreekt van gedeelde zorg.  
Dat wil zeggen dat cliënten van het VAPH een eigen persoonsvolgend budget, PVB, krijgen op maat van hun vraag naar ondersteuning en zelf kunnen bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren. De persoon met een handicap kan dan ook vrij kiezen wie en welke diensten hij als mogelijke bronnen van zijn ondersteuning aanspreekt. Deze bronnen kunnen door elkaar en onafhankelijk van elkaar ingezet worden.
Dit wordt voorgesteld door middel van de concentrische cirkels, waarbij de persoon met een handicap, centraal staat.

                       

Het financieringssysteem PVF bestaat uit twee trappen:

 

  • trap 1: het basisondersteuningsbudget (BOB)
    Voor personen die beroep doen op de laag frequente ondersteuning (RTH) én een erkende handicap.
  • trap 2: het persoonsvolgend budget (PVB)
    Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. In de loop van december of  januari hebben jullie een brief gekregen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) over jullie verdere ondersteuning.

In principe is er nog een derde trap.
Aangezien hier geen budget kan aangevraagd worden, is die ook niet opgenomen binnen de financierings trappen.
Je kan immers ook beroep doen op de laagfrequente ondersteuning zonder erkende handicap. Er moet wel sprake zijn van vermoeden van handicap. Dit kan vb. bewezen worden door een attest van Bijzonder Onderwijs, een verklaring door een betrokken arts, ….

           

   

Veelgestelde vragen bekijken?

 

Bronnen:

www.perspectief2020.be

www.vaph.be

NIEUWS

Lees al het nieuws van Zorg Volwassenen »
Info en Advies loket Sint Idesbald

Geplaatst op: 30/10/2018

Zoals in vorige nieuwsbericht werd aangekondigd, stond in het voorjaar een uitbreiding van het loket op de agenda.
Concrete info konden we jullie toen nog niet geven.

Vandaag kan je hier terecht, voor meer info en de praktische afspraken.


Lees verder »


Drempelfeest

Geplaatst op: 30/10/2018

Zaterdag 29 september 2018…

Het was weer tijd voor het feest van het jaar.. Het Drempelfeest!


Lees verder »RESERVATIE - Zorg volwassenen

De persoonsvolgende financiering (PVF) voor volwassenen is sinds 1 januari 2017 een feit. Hebt u vragen over deze materie, of uw dossier?

Klik hier om een afspraak te maken »

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN