Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

ZORG - VOLWASSENEN

Rechtstreeks toegankelijke hulp


Sedert halfweg 2013 heeft OC Sint-Idesbald een erkenning Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
Dit is hulp voor mensen die nood hebben aan beperkte, handicapspecifieke ondersteuning en waarvoor geen goedkeuring of erkenning van het VAPH nodig is.
De Vlaamse overheid maakt deze vorm van hulp mogelijk met een dubbel doel.

 • Enerzijds om niet intensieve hulp vlotter ter beschikking te kunnen stellen, zonder omslachtige inschrijvingsprocedure.
 • Anderzijds vanuit de hoop dat kan voorkomen worden dat  in een latere fase meer intensieve, niet rechtstreekse ondersteuning zou nodig zijn.

Voorwaarden om beroep te kunnen doen op deze ondersteuningsvorm zijn:

 • Er is een vermoeden van handicap
 • De persoon in kwestie werd in het verleden niet geweigerd met een vraag tot niet rechtstreeks toegankelijke hulp
 • De aanvrager maakt momenteel ook geen gebruik van niet rechtstreeks toegankelijke hulp.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp  kan onder de vorm van:

 • Begeleiding: individuele gesprekken over heel verschillende onderwerpen.
  • Ambulant: individuele gesprekken op de dienst of in de voorziening
  • Mobiel: Bij de cliënt thuis
 • Outreach: delen van expertise naar externe professionelen.
 • Dagopvang: hierbij zorgen we voor zinvolle dagbesteding (schoolaanvullend of schoolvervangend) . Dit zijn activiteiten overdag tijdens weekdagen of weekend. Dit kunnen zowel hele als halve dagen zijn.
 • Verblijf: dit is overnachting waarbij je ook ’s avonds en ’s ochtends wordt ondersteund.  

Begeleiding, dagopvang en verblijf kunnen gecombineerd worden doch het aantal contacten per jaar is beperkt. 

Per kalenderjaar kan je 8 personeelspunten(pp) verdelen over alle modules, aan volgende verdelingen.                         

De ondersteuning is betalend en wettelijk vastgelegd.

Heb je vragen neem dan zeker contact op met ons Loket.

 

Bekijk de folder hier.

De Collectieve Rechten en Plichten zijn hier te raadplegen.

NIEUWS

Lees al het nieuws van Zorg Volwassenen »
Digitale Rondleidingen

Geplaatst op: 14/05/2020

Wou je binnenkort langs komen voor een intakegesprek, maar lukt het niet om het te organiseren met alle maatregelen die gelden? 
Geen nood. 
We plaatsten fotovoorstellingen van de werkingen van de volwassenenwerking op de website. 
Neem zeker eens een kijkje, en neem gerust contact op bij vragen. 


Lees verder »


FCB

Geplaatst op: 08/04/2020

Het wordt een vaste rubriek in de nieuwsbrief: cliënten die iets meer vertellen over hun hobby of interesse.
Ze laten ons even meegenieten van wat hen zo boeit en dragen hun enthousiasme over aan ons. 
Het is aanstekelijk hoe gepassioneerd en gedreven zij met hun hobby bezig zijn. 


Lees verder »RESERVATIE info- en advies loket volwassenen

In het loket kan je terecht voor advies, informatie en ondersteuning.
Onze begeleiders geven je uitleg over een handicap, bieden je hulp bij administratieve zaken, helpen je zoeken naar de gepaste hulp en geven, indien van toepassing, beperkte opvoedingsondersteuning.

Klik hier om een afspraak te maken »

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN