Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

ZORG - VOLWASSENEN

Rechtstreeks toegankelijke hulp


Sedert halfweg 2013 heeft OC Sint-Idesbald een erkenning Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
Dit is hulp voor mensen die nood hebben aan beperkte, handicapspecifieke ondersteuning en waarvoor geen goedkeuring of erkenning van het VAPH nodig is.
De Vlaamse overheid maakt deze vorm van hulp mogelijk met een dubbel doel.

 • Enerzijds om niet intensieve hulp vlotter ter beschikking te kunnen stellen, zonder omslachtige inschrijvingsprocedure.
 • Anderzijds vanuit de hoop dat kan voorkomen worden dat  in een latere fase meer intensieve, niet rechtstreekse ondersteuning zou nodig zijn.

Voorwaarden om beroep te kunnen doen op deze ondersteuningsvorm zijn:

 • Er is een vermoeden van handicap
 • De persoon in kwestie werd in het verleden niet geweigerd met een vraag tot niet rechtstreeks toegankelijke hulp
 • De aanvrager maakt momenteel ook geen gebruik van niet rechtstreeks toegankelijke hulp.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp  kan onder de vorm van:

 • Begeleiding: individuele gesprekken over heel verschillende onderwerpen.
  • Ambulant: individuele gesprekken op de dienst of in de voorziening
  • Mobiel: Bij de cliënt thuis
 • Outreach: delen van expertise naar externe professionelen.
 • Dagopvang: hierbij zorgen we voor zinvolle dagbesteding (schoolaanvullend of schoolvervangend) . Dit zijn activiteiten overdag tijdens weekdagen of weekend. Dit kunnen zowel hele als halve dagen zijn.
 • Verblijf: dit is overnachting waarbij je ook ’s avonds en ’s ochtends wordt ondersteund.  

Begeleiding, dagopvang en verblijf kunnen gecombineerd worden doch het aantal contacten per jaar is beperkt. 

Per kalenderjaar kan je 8 personeelspunten(pp) verdelen over alle modules, aan volgende verdelingen.                         

De ondersteuning is betalend en wettelijk vastgelegd.

Heb je vragen neem dan zeker contact op met ons Loket.

 

Bekijk de folder hier.

NIEUWS

Lees al het nieuws van Zorg Volwassenen »
De Handen in Elkaar

Geplaatst op: 25/01/2019

Wie denkt dat een Collectief Overleg altijd saai is, die heeft het aan het verkeerde eind.

In de Meander werd het dit jaar een gezellige boel.

Je leest hier meer.

 


Lees verder »


Warmste Week

Geplaatst op: 25/01/2019

Het halve land is terug op de been geweest om acties allerhande te organiseren voor diverse goede doelen.

Ook wij deden mee.
De cliënten van Drempel Kraaiaard organiseerden een kerstmarkt en beslisten unaniem om de opbrengst te schenken aan Dierenasiel, regio Roeselare. 
Kristof Vandekerkhove, voorzitter van de Drempelraad, is trots op het behaalde resultaat.


Lees verder »RESERVATIE - Zorg volwassenen

De persoonsvolgende financiering (PVF) voor volwassenen is sinds 1 januari 2017 een feit. Hebt u vragen over deze materie, of uw dossier?

Klik hier om een afspraak te maken »

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN