Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

ZORG - MINDERJARIGEN

Tevredenheidsbevraging Djambo/Bas

Gepubliceerd op: 20/01/2021
Nieuws >> Zorg Minderjarigen

De mening van onze kinderen en jongeren en hun familiale context is belagngrijk voor ons, daarom hebben we dit jaar opnieuwe een tevredenheidsbevraging gedaan. We delen graag de resultaten met jullie. 

 

 

Jouw mening is voor ons belangrijk. Daarom hebben we de afgelopen weken de kinderen, jongeren en hun gezinnen gevraagd naar de tevredenheid over onze dienstverlening.  We kregen heel wat reacties binnen die ervoor zorgen dat we onze dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op de verwachtingen van de kinderen, jongeren en begeleiders.

De kinderen en jongeren hebben veel vertrouwen in de begeleiding en de begeleider die bij hen langs gaat. Tijdens de begeleiding zetten we zoveel als mogelijk in op de verschillende moeilijkheden waarmee de kinderen of jongeren worstelen, dit wordt als sterk positief ervaren.

Ouders zijn eensgezind tevreden over de informatie die tijdens de eerste kennismaking wordt gegeven. We investeerden de afgelopen jaren in onze bereikbaarheid en dat zorgt ervoor dat we naast de huisbezoeken ook vlot via telefoon, sms of mail bereikbaar zijn.

Daarnaast zijn ouders tevreden over de houding van de begeleiders ten opzichte van het kind of de jongere, maar ook ten opzichte van de ouders zelf. Ouders ervaren onze opvoedingstips als waardevol maar ook de informatie die we geven rond de problematiek is een grote meerwaarde.


"We zijn blij dat de begeleiders er echt alles aan doen om begeleiding op maat te voorzien. Wanneer mijn kind vraagt naar extra begeleidingsmomenten, dan houden jullie rekening met zijn vraag. Echt op maat van de jongere."


De tevredenheidsbevraging legt ook de vinger op de wonde over de lange wachttijden. Onze begeleiders doen er alles aan om de wachttijden tot een minimum te beperken door bijvoorbeeld zo snel mogelijk een nieuwe begeleiding op te starten wanneer er opnieuw ruimte is door een begeleiding die werd beëindigd. Anderzijds zijn we er ons van bewust dat de vraag naar begeleidingen groter is dan we kunnen opnemen met de huidige toegewezen middelen vanuit de overheid.

Uit de antwoorden blijkt dat kinderen, jongeren en ouders de manier waarop we de privacy respecteren, erg waarderen.

We danken iedereen die de tijd heeft genomen om de bevraging in te vullen, dit zorgt ervoor dat we onze dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op de verwachtingen van onze kinderen, jongeren en ouders.
 Als je nog vragen hebt over de bevraging of de resultaten of je hebt op eender welk moment opmerkingen, kan je zoals steeds terecht bij je vertrouwde begeleid(st)er.
 
De directie van Sint-Idesbald en de begeleiders van Djambo/Bas

Laatst vernieuwd: 20/01/2021 om 10:04

Terug

RESERVATIE info- en advies loket minderjarigen

In het loket kan je terecht voor advies, informatie en ondersteuning.
Onze begeleiders geven je uitleg over een handicap, bieden je hulp bij administratieve zaken, helpen je zoeken naar de gepaste hulp en geven, indien van toepassing, beperkte opvoedingsondersteuning.

Klik hier om een afspraak te maken »

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN