Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

ZORG - MINDERJARIGEN

Mobiele en ambulante begeleiding

Algemeen

Bekijk hier de folder.

Djambo

Bekijk hier de folder.

Djambo biedt mobiele opvoedingsondersteuning aan gezinnen en kinderen 3 tot 21 jaar, doelgroep ‘mentale handicap’, ‘gedrags- of emotionele stoornis’, ‘autismespectrumstoornis’ of een combinatie van deze. Inschrijving in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is noodzakelijk. Er is minstens een erkenning semi-internaat of multifunctioneel centrum nodig.

 

Wat bieden we?

Opvoedingsondersteuning op verschillende domeinen: thuis, op school of in de vrije tijd.
Studiewerkbegeleiding, ondersteunende gesprekken op school .
Psycho-educatie omtrent de specifieke problematiek van het kind.
Training Sociale vaardigheden.
Hulp bij het vinden van een geschikte stageplaats.
Hulp bij het vinden van geschikte vrijetijdsbesteding.

 

Hoe werken we?

Aan de hand van een kennismakingsgesprek met de ouders en het kind bepalen we samen waaraan we zullen werken. Er wordt veel belang gehecht aan de inbreng van de ouders. Overleg met andere diensten of instanties gebeurt altijd in afspraak met de ouders.
Er wordt voornamelijk gewerkt via huisbezoeken binnen het gezin: dit kunnen gesprekken zijn of activiteiten, met de ouders, met de kinderen of met beide samen.
Afhankelijk van de doelstellingen kunnen ook overlegmomenten op school, uitstappen met het gezin, ondersteuning van ouders op afspraken, … in de begeleiding opgenomen worden.
De frequentie en de duur van de bezoeken hangen af van de hulpvraag en worden in samenspraak met de ouders beslist.
Per begeleiding wordt een bijdrage van 5,00 euro gevraagd (= wettelijk vastgelegd, geïndexeerd)

 

BAS

Bekijk hier de folder.

Bas is een thuisbegeleidingsdienst die opvoedingsondersteuning biedt aan het kind of de jongere met gedrags- en emotionele stoornissen en zijn of haar directe omgeving. Binnen deze begeleiding kan er gewerkt worden met het kind of de jongere, de ouders, de broers of zussen, de ruimere omgeving (bvb school, grootouders, vrijetijdsclub,..).

Bas is gedeeltelijk rechtstreeks toegankelijk.

 

Voor wie?

voor normaal begaafde kinderen en jongeren tussen 2,5 en 18 jaar.
met een gedrags- en emotionele stoornis waarvoor hulp in de thuissituatie, op school en/of in de vrije tijd noodzakelijk is.
de ouders zijn gemotiveerd en ook bij de jongere is een minimale motivatie aanwezig.
de ouders zijn doorverwezen door een dienst (CLB, revalidatiecentrum, arts) of hebben reeds een goedkeuring voor thuisbegeleiding vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

 

Hoe werkt BAS?

De ouders nemen contact op met het antennepunt uit de regio.
In een kennismakingsgesprek wordt de nood aan ondersteuning besproken, de motivatie en wat we van elkaar verwachten.
Na dit gesprek kan worden vastgelegd of een begeleiding mogelijk is en wanneer die eventueel van start kan gaan.
Waar de begeleiding plaatsvindt, hoeveel keer en hoelang een bezoek duurt, wordt onderling afgesproken.
Een begeleidingssessie kost € 5,00 (=indexafhankelijk).

Meer informatie of aanmelden?
BAS is een samenwerkingsverband in West-Vlaanderen tussen Bemok, Het Anker en O.C. Sint-Idesbald en heeft drie antennepunten.
Het antennepunt voor de regio Midden West-Vlaanderen werkt samen met Djambo.

6-12 gedragsstoornissen emotionele stoornissen mobiele begeleiding

NIEUWS

Lees al het nieuws van de Zorg Minderjarigen »
KSA schenkt fietsen

Geplaatst op: 16/10/2018

KSA Torrewachters van Rumbeke kiest elk jaar een goed doel om een deel van de opbrengt van hun feesten aan te schenken. Dit jaar kozen ze voor de kindwerking, om hen fietsen ter waarde van 1500 euro te geven. Een enorm leuk kado, waar onze kinderen heel blij mee zijn. Bedankt KSA!


Lees verder »


Forta Kuné wint Publieksprijs van de Jeugdhulp

Geplaatst op: 16/10/2018

Ons OOOC De Luwte werkt samen met enkele organisaties aan het project Forta Kuné (samen sterk), waarbij jongeren en een belangrijk persoon uit hun gezin of netwerk samen ervaringen opdoen buiten hun normale omgeving. Op de dag van de jeugdhulp op 11 oktober was Forta Kuné één van de vijf kanshebbers op de Prijs van de Jeugdhulp in de categorie 'Participatie binnen de jeugdhulp'. Die haalden ze net niet binnen, maar ze wonnen wél de Publieksprijs!


Lees verder »  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN