Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

ZORG - MINDERJARIGEN

Mobiele en ambulante begeleiding

Algemeen

Bekijk hier de folder.

Djambo

Bekijk hier de folder.

Djambo biedt mobiele opvoedingsondersteuning aan gezinnen en kinderen 3 tot 21 jaar, doelgroep ‘mentale handicap’, ‘gedrags- of emotionele stoornis’, ‘autismespectrumstoornis’ of een combinatie van deze. Inschrijving in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is noodzakelijk.

 

Wat bieden we?

Opvoedingsondersteuning op verschillende domeinen: thuis, op school of in de vrije tijd.
Studiewerkbegeleiding, ondersteunende gesprekken op school .
Psycho-educatie omtrent de specifieke problematiek van het kind.
Training Sociale vaardigheden.
Hulp bij het vinden van een geschikte stageplaats.
Hulp bij het vinden van geschikte vrijetijdsbesteding.

 

Hoe werken we?

Aan de hand van een kennismakingsgesprek met de ouders en het kind bepalen we samen waaraan we zullen werken. Er wordt veel belang gehecht aan de inbreng van de ouders. Overleg met andere diensten of instanties gebeurt altijd in afspraak met de ouders.
Er wordt voornamelijk gewerkt via huisbezoeken binnen het gezin: dit kunnen gesprekken zijn of activiteiten, met de ouders, met de kinderen of met beide samen.
Afhankelijk van de doelstellingen kunnen ook overlegmomenten op school, uitstappen met het gezin, ondersteuning van ouders op afspraken, … in de begeleiding opgenomen worden.
De frequentie en de duur van de bezoeken hangen af van de hulpvraag en worden in samenspraak met de ouders beslist.
Per begeleiding wordt een bijdrage van 5,30 euro gevraagd (= wettelijk vastgelegd, geïndexeerd,2019)

 

BAS

Bekijk hier de folder.

Bas is een thuisbegeleidingsdienst die opvoedingsondersteuning biedt aan het kind of de jongere met gedrags- en emotionele stoornissen en zijn of haar directe omgeving. Binnen deze begeleiding kan er gewerkt worden met het kind of de jongere, de ouders, de broers of zussen, de ruimere omgeving (bvb school, grootouders, vrijetijdsclub,..).

BAS is rechtstreeks toegankelijk.

 

Voor wie?

Voor normaal begaafde kinderen en jongeren tussen 2,5 en 18 jaar.
met een gedrags- en emotionele stoornis waarvoor hulp in de thuissituatie, op school en/of in de vrije tijd noodzakelijk is.

Daarnaast biedt BAS vroegbegeleiding aan kinderen van 0 tot 3 jaar (met voorrang op de wachtlijst)
De ouders zijn gemotiveerd en ook bij de jongere is een minimale motivatie aanwezig.
De ouders zijn doorverwezen door een dienst (CLB, revalidatiecentrum, arts) of hebben reeds een goedkeuring voor thuisbegeleiding vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

 

Hoe werkt BAS?

De ouders nemen contact op met het antennepunt uit de regio.
In een kennismakingsgesprek wordt de nood aan ondersteuning besproken, de motivatie en wat we van elkaar verwachten.
Na dit gesprek kan worden vastgelegd of een begeleiding mogelijk is en wanneer die eventueel van start kan gaan.
Waar de begeleiding plaatsvindt, hoeveel keer en hoelang een bezoek duurt, wordt onderling afgesproken.
Een begeleidingssessie kost € 5,30 (=indexafhankelijk).

Meer informatie of aanmelden?
BAS is een samenwerkingsverband in West-Vlaanderen tussen Bemok, Het Anker en O.C. Sint-Idesbald en heeft drie antennepunten.
Het antennepunt voor de regio Midden West-Vlaanderen werkt samen met Djambo.

 

De Parel

 

6-12 gedragsstoornissen emotionele stoornissen mobiele begeleiding

NIEUWS

Lees al het nieuws van de Zorg Minderjarigen »
Twoape gaat van start!

Geplaatst op: 14/12/2018

Onder deze naam start het project psychiatrische dagbehanderling voor 32 kinderen en jongeren, waarin OC Sint-Idesbald de partner integrale jeugdhulp is, naast AZ Delta (Roeselare), Kliniek Sint-Jozef(Pittem) en het jan Yperman ziekenhuis (Ieper).

Kinderen, jongeren en medewerkers van campus De Zilten, Ten Bunderen en de Luwte gaven door wisselleren mee inhoudelijk vorm aan het nieuwe project Twoape, waarvoor onze dank!


Lees verder »


KSA schenkt fietsen

Geplaatst op: 16/10/2018

KSA Torrewachters van Rumbeke kiest elk jaar een goed doel om een deel van de opbrengt van hun feesten aan te schenken. Dit jaar kozen ze voor de kindwerking, om hen fietsen ter waarde van 1500 euro te geven. Een enorm leuk kado, waar onze kinderen heel blij mee zijn. Bedankt KSA!


Lees verder »RESERVATIE info- en advies loket minderjarigen

In het loket kan je terecht voor advies, informatie en ondersteuning.
Onze begeleiders geven je uitleg over een handicap, bieden je hulp bij administratieve zaken, helpen je zoeken naar de gepaste hulp en geven, indien van toepassing, beperkte opvoedingsondersteuning.

Klik hier om een afspraak te maken »

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN