Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

ZORG - MINDERJARIGEN

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Sedert halfweg 2013 heeft OC Sint-Idesbald een erkenning Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Dit is hulp voor mensen die nood hebben aan beperkte, handicapspecifieke ondersteuning en waarvoor geen goedkeuring of erkenning van het VAPH nodig is. Er is wel een vermoeden van handicap en de persoon in kwestie werd in het verleden niet geweigerd met een vraag tot niet rechtstreeks toegankelijke hulp en maakt momenteel ook geen gebruik van niet rechtstreeks toegankelijke hulp.

De Vlaamse overheid maakt deze vorm van hulp mogelijk met een dubbel doel. Enerzijds om niet intensieve hulp vlotter ter beschikking te kunnen stellen, zonder omslachtige inschrijvingsprocedure. Anderzijds vanuit de hoop dat kan voorkomen worden dat  in een latere fase meer intensieve, niet rechstreekse ondersteuning zou nodig zijn.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) kan onder de vorm van:

  • Begeleiding: individuele gesprekken thuis, op de dienst of in de voorziening. De gesprekken kunnen over heel verschillende onderwerpen gaan.
  • Outreach: delen van expertise naar externe professionelen.
  • Dagopvang: hierbij zorgen we voor zinvolle dagbesteding (schoolaanvullend of schoolvervangend) . Dit zijn activiteiten overdag tijdens weekdagen of weekend. Dit kunnen zowel hele als halve dagen zijn.
  • Verblijf: dit is overnachting waarbij je ook ’s avonds en ’s ochtends wordt ondersteund.  

 
Begeleiding, dagopvang en verblijf kunnen gecombineerd worden doch het aantal contacten per jaar is beperkt.

Per kalenderjaar kan je 8 personeelspunten(pp) verdelen over alle modules, aan volgende verdelingen:

                        verblijf: 0,13 pp/nacht

                        dagopvang: 0,087 pp/dag

                        mobiele begeleiding: 0,22 pp/uur

                        ambulante begeleiding: 0,155 pp/uur

De ondersteuning is betalend en wettelijk vastgelegd. Naast de 'reguliere' RTH bieden we sedert september 2019 ook Globale Individuele Ondersteuning (kortweg 'GIO') aan.
Dit is laagdrempelige en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang en/of school, zodat kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen kunnen participeren.
Er wordt ingezet op jonge kinderen met een (vermoeden van) handicap tot en met het eerste leerjaar. De nadruk ligt op de overgangsmomenten in inclusieve trajecten: de eerste stap naar kinderopvang, de overgang van kinderopvang of thuissituatie naar kleuterklas, van kleuterklas naar lagere school, van school naar buitenschoolse opvang ... 
Kinderen kunnen gebruik maken van maximaal 4 RTH-punten op jaarbasis (een 30-tal uur ondersteuning op jaarbasis), die los staan van de 8 punten waar elk kind met een (vermoeden van) handicap gebruik van kan maken binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). De
globale individuele ondersteuning is gratis voor de gebruiker.
In Sint-Idesbald wordt GIO wordt geboden vanuit de Parel en BAS. Aanmelden hiervoor kan rechtstreeks bij de Parel en Bas.


De Collectieve Rechten en Plichten zijn hier te raadplegen.

NIEUWS

Lees al het nieuws van de Zorg Minderjarigen »
Tevredenheidsbevraging Djambo/Bas

Geplaatst op: 20/01/2021

De mening van onze kinderen en jongeren en hun familiale context is belagngrijk voor ons, daarom hebben we dit jaar opnieuwe een tevredenheidsbevraging gedaan. We delen graag de resultaten met jullie. 

 

 


Lees verder »


De eerste teams hebben hun intrek genomen in de nieuwbouw op Campus De Zilten

Geplaatst op: 27/08/2020

Na enkele heftige verhuisdagen hebben de eerste teams van onze minderjarigenwerking woensdag 26 augustus 2020 hun intrek genomen in onze nieuwbouw op campus De Zilten.


Lees verder »RESERVATIE info- en advies loket minderjarigen

In het loket kan je terecht voor advies, informatie en ondersteuning.
Onze begeleiders geven je uitleg over een handicap, bieden je hulp bij administratieve zaken, helpen je zoeken naar de gepaste hulp en geven, indien van toepassing, beperkte opvoedingsondersteuning.

Klik hier om een afspraak te maken »

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN