Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Klasklimaten

 

Uniek aan onze school is dat we ons organiseren in klasklimaten.

Elke klas heeft zijn eigen accenten.

Elke leerling heeft dan ook andere noden om zich veilig te voelen en zijn of haar talenten te ontplooien.

Onze kleuterklas en onze oriëntatieklassen richten zich tot de jongste leerlingen waarbij de nadruk ligt op het aanleren van een (zelfstandige) werkhouding, en de eerste stappen richting  lezen, schrijven en rekenen. In de oriëntatieklassen zoeken we uit welk klasklimaat de leerling verder zal nodig hebben.

Onze leertrajectklassen richten zich tot leerlingen die nood hebben aan voldoende uitdaging. In  een rustige werkomgeving met aandacht voor leren leren en sociale vaardigheden bieden we voor deze leerlingen leerstof op een -aan hun noden aangepast- uitdagend niveau aan.

Onze structuurklassen richten zich tot leerlingen die om tot leren te komen nood hebben aan extra ondersteuning, herhaling en ingebouwde rustmomenten. We bieden een variatie aan werkvormen aan binnen een sterk gestructureerd kader.

Onze doe-klassen richten zich tot leerlingen die beter leren door te ‘doen’: we bieden kleine en grote projecten en groepsactiviteiten aan waarin we heel wat leerinhouden combineren. We vertrekken vanuit hun interesses en talenten en trachten hen weer zin te doen krijgen in leren.

Onze plusklas richt zich tot leerlingen die omwille van een combinatie van leermoeilijkheden en gedragsmoeilijkheden nood hebben aan een individueler programma waarbij de nadruk eerder ligt op sociale vaardigheden en structuur. In de plusklas werken de leerkrachten samen in team-teaching.

 

Al onze klassen, met uitzondering van oriëntatieklassen werken verticaal ofwel leeftijd-doorbrekend. Dit bevordert continuïteit in de zorg van de kinderen en zorgt voor doordachte keuzes in de samenstelling van onze klasgroepen.

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN