Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Klasklimaten

 

Uniek aan onze school is dat we ons organiseren in klasklimaten.

Elke klas heeft zijn eigen accenten.

Elke leerling heeft dan ook andere noden om zich veilig te voelen en zijn of haar talenten te ontplooien.

Onze kleuterklas en onze start/speel-leerklassen richten zich tot de jongste leerlingen waarbij de nadruk ligt op het aanleren van een (zelfstandige) werkhouding, en de eerste stappen richting  lezen, schrijven en rekenen.

Onze bloeiklassen en leerklassen richten zich tot leerlingen die nood hebben aan een rustige werkomgeving, met aandacht voor sociale vaardigheden maar tevens een sterke cognitieve (“leer”-) uitdaging nodig hebben.

Onze groeiklassen en zorgklassen richten zich tot leerlingen die om tot leren te komen nood hebben aan extra ondersteuning, herhaling en ingebouwde rustmomenten.

Onze projectklassen richten zich tot leerlingen die door te vertrekken vanuit eigen ervaringen en het aanbieden van doe-gerichte activiteiten, weer zin krijgen in leren.

Onze uitgebreide zorgklassen richten zich tot leerlingen die omwille van een combinatie van leermoeilijkheden en gedragsmoeilijkheden nood hebben aan een individueler programma waarbij de nadruk eerder ligt op sociale vaardigheden en structuur. 

Al onze klassen, met uitzondering van de kleuter- en speel-leer/starklassen werken verticaal ofwel leeftijd-doorbrekend. Dit bevordert continuïteit in de zorg van de kinderen en zorgt voor doordachte keuzes in de samenstelling van klasgroepen.

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN