Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Type 3

Voor kinderen van 3 jaar tot 13 jaar die het moeilijk hebben in de gewone klas omwille van:

 • Problemen met concentratie en aandacht.
 • Over beweeglijkheid .
 • Werkhouding.
 • Gedragsmoeilijkheden in de klas of speelplaats.
 • Faalangstig of negatief zelfbeeld.
 • Problemen op sociaal vlak.

Kinderen met gedrags- en emotionele problemen hebben nood aan het leren reguleren van hun emoties.

Hierin ondersteunen we door:

 • Rustmomenten, rustplekken en relaxatie aan te bieden.
 • Op zoek te gaan naar hun vroege vertekenen en hun triggers.
 • Hen te leren problemen op te lossen en de ‘relatie te herstellen’.
 • Te helpen zoeken naar alternatief gedrag.
 • Gevoelens en frustraties te leren verwoorden. 
 • Kinderen met gedrags-en emotionele problemen hebben nood aan een veilige, voorspelbare omgeving.

We streven hiernaar door:

 • Een duidelijke structuur met eenduidige afspraken.
 • Duurzame bandopbouw door het ‘verticaal’ klassensysteem: leerlingen kunnen indien nodig verschillende schooljaren in eenzelfde klas bij eenzelfde leerkracht blijven.
 • Ruimte te geven om op verhaal te komen.

Soms worden onze kinderen te veel in beslag genomen door hun gevoelens, gedachten of gedrag waardoor leren moeilijk wordt.

Daarom zorgen we voor: 

Een aangepast tempo: sneller als het lukt, trager als het even moeilijk gaat, … Elk kind werkt volgens zijn eigen kunnen, met een eigen individueel programma.

 • Zoeken naar interesses en hulpvragen.
 • Aangepaste methodes en werkvormen voor elke leerling.

Elk kind is anders.

Daarom vinden we het belangrijk om:

 • Jouw kind te leren kennen.
 • Zijn of haar interesses, noden, angsten, … in kaart te brengen.
 • Naar jou als ouder te luisteren: waar heb jij nood aan? Wat vind jij belangrijk?
 • Een kind-eigen plan op te maken met duidelijke doelstellingen.
 • Voor elk kind de meest geschikte klas te zoeken: een klas met meer uitdaging, een klas met meer doe-gerichte activiteiten, …

 

De meeste klassen voor kinderen met emotionele en gedragsproblemen bevinden zich op campus De Zilten Roeselare. Op campus Ten Bunderen Moorslede kunnen ook type 3-kinderen terecht die een sterke nood hebben aan structuur en rust of bij wie de diagnose ASS nog niet helemaal uitgeklaard is.  Door het beluisteren van jouw verhaal, bekijken we samen met jou welke klas het meest tegemoet komt aan de noden van jouw kind.

Neem contact op met de orthopedagoog voor meer info.

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN