Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Type 3

Voor kinderen vanaf 3 jaar die het moeilijk hebben in de gewone klas omwille van:

 • problemen met concentratie en aandacht.
 • overbeweeglijkheid en aandachteisend.
 • onvoldoende werkhouding.
 • een sterke nood aan structuur en individuele begeleiding.
 • faalangstig of een negatief zelfbeeld.
 • problemen op sociaal en dynamisch-affectief vlak.
 • een lichte ontwikkelingsachterstand.


Wat komt aan bod?

 • sleutelen aan gevoelens en gedrag
 • leren omgaan met anderen
 • doorzetting
 • waarden, normen en attitudes bijbrengen
 • het goede stimuleren, de minder goede gedragingen afremmen


Relaties opbouwen

 • leren zich veilig voelen tussen andere mensen
 • zich spontaan durven uiten op een aanvaardbare manier
 • gevoelens en frustraties kunnen verwoorden


Kennis en vaardigheden

 • leren lezen, schrijven en rekenen via aangename en kindvriendelijke methodes.
 • stimuleren van de motorisch ontwikkeling zowel in de klas als in de turnles.
 • sociale vaardigheden ontwikkelen en oefenen.
 • muzische vaardigheden ontwikkelen zowel in de klas als in de muzische vakken


Wat proberen we te bereiken?

 • Via een individuele aanpak  vanuit verschillende disciplines proberen we het kind de basiskennis en – vaardigheden bij te brengen.
 • Doos vol gevoelens.
 • Pad-methode: herkennen, benoemen en omgaan met gevoelens.
 • Aromatherapie ter ondersteuning van de klasstructuur.
 • Kwiebel: Leerlingen helpen zoeken naar oplossen van conflicten.
 • Berengroepen: Leren leren door spel en beweging.
 • Yoga: op speelse en creatieve manier de concentratie opbouwen.


Wie begeleidt de kinderen?

Onze school heeft een team van gemotiveerde mensen klaar staan om de kinderen optimaal te begeleiden:

De coördinator voor elk type.

 • De klasleerkracht
 • De kinesisten
 • De logopedisten
 • De orthopedagoge
 • De bijzondere leermeesters voor muzische - en lichamelijke opvoeding.


De kinderen kunnen ondersteund worden met opvang in het MFC.  Zij kunnen ook gewoon als extern worden ingeschreven.

Type 3 wordt georganiseerd in Campus De Zilten te Roeselare.

NIEUWS

Lees al het nieuws van BuBaO»
Facebookpagina

Geplaatst op: 10/10/2017

Vanaf nu heeft onze school een eigen Facebookpagina!   

Of liever gezegd : 2 pagina's; eentje per vestigingsplaats.

vanaf nu kan je daar terecht voor alle nieuwsberichten ivm onze school;

Ook foto's en filmpjes zullen er regelmatig gepost worden.


Lees verder »


KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN