Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Type 3

Voor kinderen van 3 jaar tot 13 jaar met een gedrags- of emotionele stoornis. Kinderen met gedrags- en emotionele problemen hebben nood aan het leren reguleren van hun emoties.

We doen dit door:

 • Rustmomenten, rustplekken en relaxatie aan te bieden.
 • Op zoek te gaan naar hun triggers.
 • Hen te leren problemen op te lossen en de ‘relatie te herstellen’.
 • Te helpen zoeken naar alternatief gedrag.
 • Gevoelens en frustraties te leren verwoorden. 
 • Een duidelijke structuur met eenduidige afspraken.
 • Duurzame bandopbouw door het ‘verticaal’ klassensysteem: leerlingen kunnen indien nodig verschillende schooljaren in eenzelfde klas bij eenzelfde leerkracht blijven.
 • Ruimte te geven om op verhaal te komen.
 • Zoeken naar interesses en hulpvragen om tot (leer)motivatie te komen.
 • Gesplitste en gestructureerde speeltijden
 • Aangepaste methodes en werkvormen voor elke leerling.

 

Elk kind met een gedrags- of emotionele stoornis is anders. Daarom vinden we het belangrijk om:

 

 • Jouw kind te leren kennen.
 • Zijn of haar interesses, noden, angsten, … in kaart te brengen.
 • Naar jou als ouder te luisteren: waar heb jij nood aan? Wat vind jij belangrijk?
 • Een kind-eigen plan op te maken met duidelijke doelstellingen.
 • Voor elk kind de meest geschikte klas te zoeken: een klas met meer uitdaging, een klas met meer doe-gerichte activiteiten, … Door het beluisteren van jouw verhaal, bekijken we samen met jou welke klas het meest tegemoet komt aan de noden van jouw kind.

 

Leerlingen met een T3-attest kunnen enkel terecht op onze campus De Zilten. 

Neem contact op met de orthopedagoog voor meer info.

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN