Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Type 9

Voor kinderen van 3 tot 13 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS).

 Kinderen met ASS hebben nood aan een veilige en voorspelbare (leer)omgeving en structuur in ruimte, tijd en activiteiten. Vanuit een veilige structuur willen we dat de autonomie van de leerling bevorderd wordt en dat de leerling zich competent voelt.

We werken daarom met:

 • Een vast dagritme, met mogelijkheid tot flexibiliteit.
 • Een daglijn en individuele gevisualiseerde schema’s.
 • Een gestructureerde ruimte in de klas: onthaalkring, instructietafel, individuele werkhuisjes ( indien nodig ), grote tafel voor groepsactiviteiten…
 • Keuzeactiviteiten zodat de leerling zelf kan bepalen wat hij wil doen
 • Het leren omgaan met veranderingen.

 Kinderen met ASS willen heel graag spelen, maar weten niet steeds hoe ze op een goede manier contact kunnen maken met hun leeftijdsgenoten.

 We helpen leerlingen daarom met:

 Het kiezen van een vrije tijds-activiteit of speeltijdactiviteit.

 • De sociale vaardigheden die gepaard gaan bij die activiteit.
 • Het structureren van speeltijdmomenten door gebruik van vaste zones: speelzone, rustige zone, … 
 • Het nabespreken van speelmomenten in de klas of bij de leerlingenbegeleiding. 
 • Rollenspelen en toneeltjes die nieuwe vaardigheden aanleren.
 • Een dagelijks onthaalmoment waarbij vaardigheden zoals uiten van gevoelens aan bod komen.

 Sommige kinderen met ASS hebben moeite met leren of met ‘leren leren’

 We ondersteunen hen in hun leren door:

 Het tempo aan te passen aan hun verwerkingssnelheid: sneller als dat kan, trager als dat moet, … Elk kind werkt volgens zijn eigen kunnen, met een eigen individueel programma.

 • Het gebruik van stappenplannen. Hiermee weten de leerlingen wat van hen wordt verwacht en hoe ze te werk moeten gaan.
 • Leermethodes en toetsen aan te passen aan de leerlingen, want niet alle methodes zijn even geschikt.
 • De instructie concreet en expliciet te geven.
 • Te visualiseren, want dit biedt veel leerlingen met autisme ondersteuning.
 • De transfer van het geleerde te oefenen.
 • Ondersteuning te bieden bij het plannen en organiseren van hun werk.

 

Elk kind met ASS is anders.

Daarom vinden we het belangrijk om:

 • Jouw kind te leren kennen.
 • Zijn of haar interesses, noden, angsten, … in kaart te brengen.
 • Naar jou als ouder te luisteren: waar heb jij nood aan? Wat vind jij belangrijk?
 • Een kind-eigen plan op te maken met duidelijke doelstellingen.
 • Voor elk kind de meest geschikte klas te zoeken: een klas met meer uitdaging, een klas met meer doe-gerichte activiteiten, …

 De meeste klassen voor kinderen met ASS bevinden zich op campus Ten Bunderen Moorslede. Op campus De Zilten bevinden zich de kleuterklas, de projectklas, één van onze speelleerklassen, en de uitgebreide zorgklas. Door het beluisteren van jouw verhaal, bekijken we samen met jou welke klas het meest tegemoet komt aan de noden van jouw kind.

Neem contact op met de orthopedagoog voor meer info.

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN