Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Type 9

Voor kinderen van 3 tot 13 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS).

Kinderen met een autismespectrumstoornis bieden we een veilige en voorspelbare (leer)omgeving en structuur in ruimte, tijd en activiteiten. We zetten in op het leren van sociale vaardigheden en laten hen leren op hun eigen manier, hun eigen tempo, hun eigen niveau.

We doen dit door:

 • een vast dagritme, met mogelijkheid tot flexibiliteit.
 • een daglijn en individuele gevisualiseerde schema’s.
 • gestructureerde ruimte in de klas: onthaalkring, instructietafel, individuele werkhuisjes ( indien nodig ), grote tafel voor groepsactiviteiten…
 • keuzeactiviteiten zodat de leerling zelf kan bepalen wat hij wil doen
 • het structureren van speeltijdmomenten door gebruik van vaste zones: speelzone, rustige zone, … 
 • het nabespreken van moeilijke (speel-) momenten in de klas of bij de leerlingenbegeleiding. 
 • dagelijks onthaalmoment waarbij vaardigheden zoals uiten van gevoelens aan bod komen.
 • instructies concreet en expliciet te geven.
 • te visualiseren, want dit biedt veel leerlingen met autisme ondersteuning.
 • de transfer van het geleerde te oefenen.
 • ondersteuning te bieden bij het plannen en organiseren van hun werk.

Elk kind met ASS is anders. Daarom vinden we het belangrijk om:

 • Jouw kind te leren kennen.
 • Zijn of haar interesses, noden, angsten, … in kaart te brengen.
 • Naar jou als ouder te luisteren: waar heb jij nood aan? Wat vind jij belangrijk?
 • Een kind-eigen plan op te maken met duidelijke doelstellingen.
 • Voor elk kind de meest geschikte klas te zoeken: een klas met meer uitdaging, een klas met meer doe-gerichte activiteiten, … Door het beluisteren van jouw verhaal, bekijken we samen met jou welke klas het meest tegemoet komt aan de noden van jouw kind.

Leerlingen met een T9-attest kunnen terecht op onze campus Ten Bunderen én op onze campus De Zilten.  Neem contact op met de orthopedagoog voor meer info.

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN