Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Time-in-werking

 

Het sociaal-emotioneel welzijn van onze leerlingen staat erg centraal in onze school.

Eigen aan onze kinderen met ASS en gedrags-en emotionele problemen, is dat het soms even moeilijk gaat: er is verdriet, het kind ervaart te veel drukte rondom zich, er is een conflict, men voelt boosheid of woede….   

Wanneer het even moeilijk gaat en het leren belemmerd wordt, krijgt de leerling steeds de kans om:

  • Tot rust te komen.
  • In gesprek te gaan.
  • Uit de situatie te stappen.
  • Begrensd te worden, indien dat nodig blijkt.  
  • Te leren hoe hij/zij daar de volgende keer mee kan omgaan.

Deze aanpak wordt gehanteerd in de klas, of in de buurt van de klas waar er “chilly’’s” of “eilandjes” zijn, steeds met hulp en toezicht van de leerkracht.

In tweede instantie, kan de leerling ook naar de time-in-werking. In de time-in werking staan elk lesuur vaste leerlingenbegeleiders klaar. De leerlingenbegeleiders heten het kind welkom, en bieden hen binnen een vaste voorspelbare structuur ook hier de kans om:

  • Tot rust te komen.
  • In gesprek te gaan.
  • Uit de situatie te stappen.
  • Begrensd te worden, indien dat nodig blijkt. 
  • Te leren hoe hij/zij daar de volgende keer mee kan omgaan.

In de time-in werking wordt met behulp van een positief herstelgericht klimaat geluisterd naar de moeilijkheden van het kind. Een traject van een kind in de time-in kan enkele minuten duren, maar kan ook langer, of op vaste momenten (een “traject” of “vaste rustmomenten”).

Op campus Ten Bunderen heet de time-in-werking “De Cirkel”.  Op campus Ten Bunderen is er aangrenzend ook een snoezelruimte die rust biedt bij over- of onderprikkeling.

Op campus De Zilten heet de time-in-werking “De Komeet”. Op campus De Zilten is er een nauwe samenwerking met time-out-leefgroep “Teejo” wanneer gedrag gevaarlijk zou worden voor het kind, zijn medeleerlingen of de medewerker.

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN