Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Op maat werken

 

Elk kind is uniek. Elk kind heeft eigen talenten, eigen interesses en eigen uitdagingen. We werken dan ook op maat:

  • Starten met succeservaringen.  
  • Steeds een stapje verder: trager als dat moet, sneller als dat kan, soms een stapje terug.
  • Een kind-eigen plan: eigen doelen, eigen tempo, geïndividualiseerde stappenplannen, of afspraken.  
  • Klassen in klasklimaten.
  • Een traject op maat: afhankelijk van de nood wordt de logopedist of de kinesist betrokken, wordt een traject opgezet in de time-in-werking of naar alternatieve dagschema’s gezocht.
  • Samenwerken met de context: ouders, CLB, het MFC, hulpverleners in en rond het gezin,… We organiseren overleg om sàmen goede oplossingen te zoeken.
  • Indien nodig zoeken we samen naar bijkomende hulpverlening.
  • We geven niet op. Elke dag dienen zich nieuwe kansen aan. We blijven zo trouw aan de missie en visie van de Broeders van Liefde. 

 

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN