Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Ouderbetrokkenheid 

 

Contact met ouders vinden we erg belangrijk.

Met nieuwe leerlingen en hun ouders wordt uitgebreid kennis gemaakt tijdens een persoonlijke rondleiding. Enkele weken na de start van een nieuwe leerling volgt een klassenraad waarop ouders worden uitgenodigd: samen bepalen we welke doelen belangrijk zijn voor het kind. Drie maal per jaar organiseren we een individueel oudercontact. Indien ouders of school hier nood aan hebben, kan steeds een bijkomend overleg worden georganiseerd. Relevante hulpverleners, zoals het MFC kunnen daarbij worden uitgenodigd. Samen bereiken we meer!

We stimuleren ouders om informatie over het kind in de thuiscontext te delen via de agenda, mail of Smartschool. Zo kunnen de leerkrachten hierop inspelen in de klas. De klasleerkracht geeft elke week een overzicht van de evolutie van het kind.  Via mail of telefonisch kunnen ook de leerlingenbegeleiders of de orthopedagoge worden bereikt. We nodigen ouders uit om hun bezorgdheden, onduidelijkheden of ideeën steeds met ons te bespreken!

Op onze school is er ook een ouderraad: De Bunderziltjes.  Deze helpt de school bij activiteiten, maar wil ook voor (nieuwe) ouders een hulp zijn. De ouderraad wordt ook door de directie gevraagd om mee te denken over bepaalde thema’s. Wist je dat de ouderraad ook mee nadacht over de visie van de school?  Nieuwe leden van de ouderraad zijn nog steeds welkom!

Onze school heeft ook een schoolraad waarin ouders actief participeren. De schoolraad is samengesteld door een afvaardiging van de medewerkers, de ouderraad en de lokale gemeenschap. De schoolraad komt een 3-tal keer per jaar samen.

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN