Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Welkom op de webpagina's van onze school!

 

Welkom op onze school!

Met veel trots nodig ik jou uit in onze school. Wij zijn een herstelgerichte school die het welbevinden van de leerlingen voorop stelt. We willen onze buitengewone kinderen met een autismespectrumstoornis (type 9) en met een gedrags- of emotionele problematiek (type 3) met de juiste expertise benaderen en begrijpen. We willen hen terug ‘zin’ doen krijgen in leren. We delen onze klassen dan ook nét ietsje anders in dan de meeste andere scholen. Elk kind heeft namelijk nood aan een ander soort ‘klasklimaat’. Leerlingen die het moeilijk hebben, kunnen ook steeds terecht bij de leerlingenbegeleiders in de time-in-werking. Met het hele team én met jou als ouder willen we sàmen aan de slag. Heel wat kinderen in onze school doen ook beroep op de zorgen van het MFC. Ook zij gaan mee met ons aan de tafel zitten om voor jouw kind het gepaste traject uit te stippelen. Elk kind krijgt maximale kansen, elke dag opnieuw!

Wil je graag een persoonlijke rondleiding in onze school? We nemen graag de tijd om je een persoonlijke rondleiding te geven en jouw vragen te beantwoorden! Klik hier voor meer informatie.

Tot binnenkort!

Marie Boullart

Directeur BuBaO  

Klik hier voor een filmpje dat je een beeld geeft van onze school.


Facebookpagina BuBao Ten Bunderen

 

facebookpagina BuBao Sint-Idesbald De Zilten

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN