Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Ziekte

Afwezigheden

Een kind is leerplichtig in het jaar dat het zes wordt. Elke afwezigheid in de lagere school moet dus gewettigd worden. Ook voor kleuters die een jaartje langer in de kleuterschool verblijven is er leerplicht.

Voor het voldoen aan de leerplicht heeft u gekozen voor inschrijving in onze school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet elke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

 

Ziekte

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

Er is ook een doktersattest nodig als de ziekte valt in de week onmiddellijk voor of na de herfst-, kerst-, krokus-, paas- of zomervakantie.

 

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

  • Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;
  • Het bijwonen van een familieraad;
  • De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
  • Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;
  • Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
  • Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking.

 

Afwezigheden mits toestemming van de directeur

  • Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn om een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen;
  • actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties (maximaal 10 halve schooldagen per jaar);
  • afwezigheid voor persoonlijke redenen (maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar).

Opgelet: Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door u geschreven verantwoording.

NIEUWS

Lees al het nieuws van BuBaO»
Facebookpagina

Geplaatst op: 10/10/2017

Vanaf nu heeft onze school een eigen Facebookpagina!   

Of liever gezegd : 2 pagina's; eentje per vestigingsplaats.

vanaf nu kan je daar terecht voor alle nieuwsberichten ivm onze school;

Ook foto's en filmpjes zullen er regelmatig gepost worden.


Lees verder »


KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN