Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Basisaanbod

Voor wie?

Voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs.

Wat?

Perspectief bieden op een eventuele terugkeer naar het gewoon lager of middelbaar onderwijs:

 • leren op een aangepast tempo
 • met minder leerdruk
 • met kleinere tussenstappen
 • taal en rekenen in niveaugroepen
 • mogelijkheid tot ondersteuning van kine of logo
 • aandacht voor motorische, muzische en creatieve ontwikkeling

Sleutelen aan werkhouding en sociaal-emotioneel welzijn:

 • succeservaringen opdoen
 • werken aan doorzettingsvermogen en zelfstandigheid
 • problemen leren oplossen
 • motivatie bevorderen
 • conflicten helpen uitpraten

Sleutelen aan gevoelens, gedrag en houding:

 • succeservaring
 • leren omgaan met anderen
 • doorzetting
 • zelfstandigheid
 • probleemoplossend gedrag
 • luisterbereidheid
 • werktempo
 • motivatie

Sleutelen aan kennis en vaardigheden:

 • taalontwikkeling
 • lezen en rekenen
 • motorische ontwikkeling
 • logisch denken

De kinderen kunnen ondersteund worden met opvang in het MFC.  Zij kunnen ook gewoon als extern worden ingeschreven.

Het basisaanbod wordt georganiseerd in onze beide vestigingsplaatsen : Campus De Zilten in Roeselare en Campus Ten Bunderen in Moorslede.

NIEUWS

Lees al het nieuws van BuBaO»
Facebookpagina

Geplaatst op: 10/10/2017

Vanaf nu heeft onze school een eigen Facebookpagina!   

Of liever gezegd : 2 pagina's; eentje per vestigingsplaats.

vanaf nu kan je daar terecht voor alle nieuwsberichten ivm onze school;

Ook foto's en filmpjes zullen er regelmatig gepost worden.


Lees verder »


KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN