Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

 

Project Leren en Werken ABO (Alternerende beroepsopleiding) 

 

In opleidingsvorm 3 (OV3) geven we de leerlingen een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu.

Na het 5e jaar in OV3 kan een leerling de alternerende beroepsopleiding (ABO) van 1 jaar volgen.

Deze ABO-opleiding bestaat uit 2 onderdelen:

  • 2 dagen leren op school ( 10u  beroepsgerichte vorming en 4 u algemene vorming)
  • 3 dagen stage op de werkvloer

 

Waarom het ABO volgen?

Een ABO- leerling die de alternerende beroepsopleiding volgt:

  • wordt door het departement onderwijs beschouwd als voltijdse regelmatige leerling.
  • behoudt het recht op kinderbijslag.
  • is al ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, maar wordt niet opgeroepen (niet inzetbaar wegens opleiding).
  • doorloopt tijdens het ABO-jaar al een groot deel van zijn beroepsinschakelingstijd.
  • heeft na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd recht op een inschakelingsuitkering.

De ABO-leerling die slaagt :

  • behaalt het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding.

krijgt een motivatiepremie van 500 euro van het Europees Sociaal Fonds (na voldoende uren stage).

 

 

 

 

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN