Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

Onze School

Onderwijs met aandacht voor welbevinden en leren!
We gaan ervan uit dat een leerling pas tot leren komt als hij/zij zich goed voelt.  Er is op onze school dan ook bijzonder veel aandacht voor het welbevinden van iedere leerling.
Dit proberen we na te streven door een ruim kader van begeleiding:

  • Iedere leerling heeft zijn eigen (leerlingen)begeleider die de leerling gedurende het hele schooltraject volgt.
  • We voorzien voor de leerlingen verschillende pedagogische ondersteuningsvormen: time out, project sociale vaardigheden ‘De klim’, Rots en water, herstellend en verbindend werken, Groep intro…

Daarnaast proberen we onderwijs op maat van de leerling aan te bieden. ‘Op maat’ wil zeggen dat we proberen zoveel mogelijk in te spelen op de talenten, mogelijkheden en noden van de individuele leerling.
Dit doen we door:

Kleine klasgroepen te organiseren.

  • Een doorgedreven vorm van handelingsgericht werken op individueel en groepsniveau.
  • Opleidingen modulair aan te bieden. Dit houdt in dat we de opleiding in kleinere onderdeeltjes (modules) verdelen waarbij je het Leertraject op jouw tempo en volgens jouw mogelijkheden kan doorlopen. Iedere behaalde module (met bijhorende competenties) heeft een erkende waarde op de arbeidsmarkt.
  • Waar nodig werken we met TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis) en POAH (permanent onderwijs aan huis) trajecten.
  • GON trajecten te voorzien voor leerlingen die de overstap naar het regulier onderwijs maken.
  • Voor leerlingen met autisme hebben we specifieke leerklimaten (zie aanbod).
  • Door gericht klasgroepen (zorgklassen) te organiseren voor die leerlingen die specifieke zorg nodig hebben op vlak van sociale vaardigheden, oriëntatie of leerontwikkeling.

NIEUWS

Lees al het nieuws van BuSo»
Wanneer starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018

Geplaatst op: 20/02/2017

 - Tussen 13 februari en 26 februari kan je broers of zussen inschrijven van kinderen die al in de school ingeschreven. Zij      
    krijgen voorrang. ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en - zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen    
    krijgen voorrang. Dit geldt ook voor de inschrijvingen van kinderen van personeelsleden.


- Tussen 6 maart en 19 maart start de inschrijvingsperiode voor "campusleerlingen" en vanaf 18 april starten de vrije
   inschrijvingen.

   Meer info kunt u terugvinden onder de pagina "praktisch".

 


Lees verder »


  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN