Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

Opleidingsvormen en doelgroepen

 

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1 is onderwijs dat zich tot doel stelt te werken naar zelfredzaamheid op vlak van wonen, vrije tijd en arbeid.

          voor leerlingen met attest T3
          voor leerlingen met attest T9

 

Opleidingsvorm 3

 

Opleidingsvorm 3 biedt zowel algemeen - en sociale vorming als beroepsgerichte vorming zodat jongeren zich kunnen integreren in een gewoon leef-en arbeidsmilieu.

       
            voor leerlingen met attest basis aanbod
            voor leerlingen met attest T1

            voor leerlingen met attest T3
            voor leerlingen met attest T9

(auti+ werking & geïntegreerde autiwerking)

 

Type basisaanbod:     licht mentale beperking
Type 1:                        licht mentale beperking
Type 3:                        gedrags-en/of emotionele problemen
Type 9:                        stoornis in het autismespectrum 

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN