Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

DUAAL Leren

 

WAT?

Leren op school én op de werkvloer, dat is duaal leren. Zo ontwikkel je vaardigheden en attitudes die in de toekomst goed van pas komen in je zoektocht naar een job. Wie weet kan je later zelfs aan de slag bij de onderneming waar je je opleiding volgt. 

Afhankelijk van de sector heb je een stage of een arbeidscontract.

 

WIE? 

Momenteel enkel mogelijk binnen de opleidingen

  • Tuinbouw: medewerker groen -en tuinbeheer
  • Hout: medewerker hout en machinaal houtbewerker

 

WANNEER?

Kan ik starten in duaal leren?

De toelatingsklassenraad spreekt een advies uit om te zien of je voldoende arbeidsbereid en arbeidsrijp bent.

 

HOE?

Afhankelijk van de sector, die bepaald het aantal uren

Meestal: 24 werkervaringsuren en 14 uren school; dit zijn 38 uren in een werkweek.

De werkervaringsuren zijn de uren die je op je werk/stage  doorbrengt.

Hier leer je :

-        samenwerken met anderen, een chef, klanten,…

-        omgaan met gezag

-        omgaan met verwachtingen , kritiek, tijds- en werkdruk

-        werken met andere, modernere machines,..

 

De werkplek wordt aangebracht door de leerling, indien nodig kan de trajectbegeleider hierin ook ondersteunen.

Het programma wordt bepaald via overleg tussen het bedrijf, de school en de jongere. Op de werkvloer leert de jongere zijn job. De mentor is al het ware een leerkracht op de werkvloer.

Daarnaast heb je nog 14 schoolse uren, waarbij je zowel ASV als BGV krijgt.

Iedere leerling krijgt een uurrooster op maat.

 

GETUIGSCHRIFTEN

Na het volgen van een duale opleiding kan je verschillende attesten of getuigschriften behalen.

 

  • Een getuigschrift van de opleiding met inbegrip van de beroepskwalificatie: voor het slagen  voor het geheel van de algemene en sociale vorming en de beroepsgerichte vorming.

 

  • Een bewijs van beroepskwalificatie:  voor het geheel van de beroepsgerichte vorming zoals in dit standaardtraject is opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.

 

  • een attest van verworven bekwaamheden, bewijs van competenties:  voor het slagen van een  aantal competenties die in dit standaardtraject zijn opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent zijn gerealiseerd.

 

  • een attest beroepsonderwijs: wordt uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding of als een leerling niet in aanmerking komt voor één van bovenstaande studiebekrachtigingen.

 

Goed om weten

  • Je solliciteert in een bedrijf of een zaak die samenwerkt met de school.
  • Je krijgt een maandelijkse leervergoeding.
  • Je ouders behouden de maandelijkse kinderbijslag

 

www.duaalleren.vlaanderen.be

 

 

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN