Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

Een herstelgerichte school

 

Als school zetten wij sterk in op de verbinding met onze leerling.  Op goede momenten en op minder goede momenten willen wij deze verbinding behouden.

Daarom stellen wij ons voor als een herstelgerichte school.  Als er schade geleden is stopt ons verhaal niet bij het veroordelen van bepaald gedrag maar zetten wij extra in om tot herstel te komen om zo samen met de leerling verder op weg te kunnen op school.

Natuurlijk is voorkomen zeer belangrijk.  Daarom werken wij vaak met proactieve cirkels.  In die cirkels leren we de leerlingen in gesprek gaan met elkaar en leerkrachten over allerlei zaken.  We leren om op een respectvolle manier te praten en te luisteren om eventuele problemen en frustraties op te lossen of voor te zijn.  We kiezen dus voor open en geweldloze communicatie.

Als het dan eens fout gaat, grijpen we terug naar een herstelgesprek tussen alle partijen.  Dit gaat niet in éénrichtingsverkeer.  Tijdens zo een gesprek komen alle partijen aan bod en richten we ons op de aangerichte ‘schade’.  We polsen naar de gevoelens bij alle partijen en spreken de verantwoordelijkheid van iedereen aan.  Bedoeling is om hier lessen uit te trekken en zo het school gaan voor iedereen leefbaar te houden en verder samen aan de schoolloopbaan bouwen.

In geval van ernstige incidenten organiseren we een herstelgericht groepsoverleg met alle betrokken partijen (HERGO).

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN