Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

TOAH / POAH

Wat? 

Tijdelijk Onderwijs aan Huis’ en ‘Permanent Onderwijs aan Huis’ zijn onderwijsvormen waarbij een leerling 4u per week individueel onderwijs volgt op school of thuis. Dit kan algemene vorming zijn of beroepsgerichte vorming. Deze 4u kan aangevuld worden met max. 16u les in groep.

Voor wie?

Het is een traject voor jongeren die omwille van een lange periode niet in staat zijn om het normale schooltraject mee te volgen. De jongere moet voldoen aan een aantal voorwaarden: inschrijving in de school, langdurig ziek zijn (min. 21d), akkoord ouders, woonachtig in een straal van 20km van de school.

Hoe?

De vraag om een TOAH/POAH op te starten komt via de ouders, leerkrachten, CLB,… De klassenraad en directie beslissen of we ingaan op deze vraag. De school vraagt een medisch attest van ziekte. De aanvraag TOAH/POAH wordt ingevuld door de ouders en dokter. Dit wordt door de school opgestuurd naar het ministerie van onderwijs en vorming in Brussel.

Bij goedkeuring wordt een leerkracht aangesteld en starten de lessen.

Per trimester gaat er een evaluatie door om de TOAH/POAH verder te zetten of het programma aan te passen in overleg met alle betrokkenen. Indien aangewezen stopt dit en sluit de leerling weer volledig aan op school.

Meer info of vragen: via leerlingbegeleiding of directie, www.ond.vlaanderen.be/toah

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN