Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

ARBEIDSTRAINING 

 

Wat? 

Naar de toekomst dromen we ervan om onze leerlingen op nog meer verschillende wijzen tot leren te laten komen. In ‘arbeidstraining’ zien wij voor een aantal van onze leerlingen een kans!

Binnen arbeidstraining krijgen leerlingen een brede vorming op school die ze gaan combineren met ervaring die ze opdoen op de werkvloer, in (maatwerk)bedrijven. Kortom, we combineren het ‘traditionele’ schoolgaan met het opdoen van beroepservaring.  Dat biedt de leerlingen meer en betere kansen op de arbeidsmarkt. Kwaliteit staat voorop door een goede samenwerking van onderwijs, werk en de ondernemingen.

Momenteel werkt de school binnen een samenwerkingsverband met vzw Tot Uw Dienst, Kringwinkel Midwest  ondersteund door Stad Roeselare aan een proefproject rond arbeidstraining, voor BuSO leerlingen van onze school.

Naar de toekomst werd een aanvraag voor ESF project ingediend, en kijken we hoopvol uit naar een eventuele erkenning als pilootproject door de Vlaamse Overheid.

Meer nieuws volgt ongetwijfeld! (en een andere naam ook!)

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN