Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

Project Leren en Werken ABO (Alternerende beroepsopleiding) 

 

 

 

In opleidingsvorm 3 (OV3) geven we de leerlingen een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu.

Na het 5e jaar in OV3 kan een leerling de alternerende beroepsopleiding (ABO) van 1 jaar volgen.

Deze ABO-opleiding bestaat uit 2 onderdelen:

  • 2 dagen leren op school ( 10u  beroepsgerichte vorming en 4 u algemene vorming)
  • 3 dagen stage op de werkvloer

 

Waarom het ABO volgen?

Een ABO- leerling die de alternerende beroepsopleiding volgt:

  • wordt door het departement onderwijs beschouwd als voltijdse regelmatige leerling.
  • behoudt het recht op kinderbijslag.
  • is al ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, maar wordt niet opgeroepen (niet inzetbaar wegens opleiding).
  • doorloopt tijdens het ABO-jaar al een groot deel van zijn beroepsinschakelingstijd.
  • heeft na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd recht op een inschakelingsuitkering.

De ABO-leerling die slaagt :

  • behaalt het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding.

krijgt een motivatiepremie van 500 euro van het Europees Sociaal Fonds (na voldoende dagdelen stage).

Na het volgen van het ABO is er een doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt van 80%.

 

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN