Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

AUTIWERKING

 

Voor wie?

Leerlingen met een diagnose autisme, autismespectrumstoornis of aanverwante problematiek (type 9).

 

Wat?

 

- Aparte autiwerking

Binnen OV1 en OV3 is er een aparte autiwerking. Zowel in het groepswerkplan als het individueel handelingsplan wordt er aangepast volgens de noden van de leerlingen.

 

In OV1 organiseren we een aparte klas voor leerlingen met autisme.

 

In OV3 is er een aparte autiwerking in het observatiejaar (eerste jaar):

-        eigen leslokaal voor algemene vakken en beroepsgerichte vorming

-        eigen leerkrachtenteam met autisme ervaring

-        rustige speelplaats en refter.

 

- Geïntegreerde autiwerking

  • In OV3 is er vanaf de opleidingsfase (tweede jaar) een geïntegreerde werking voor alle opleidingen zowel binnen de algemeen sociale vorming als beroepsgerichte vorming.

De refter is gemeenschappelijk voor de lagere jaren en de hogere jaren. Er is een aparte speelplaats voor de lagere jaren en de hogere jaren.

In OV1 zijn de speelplaats en refter gemeenschappelijk voor alle leerlingen.

  

Begeleiding 

Alle leerlingen met autisme worden individueel begeleid door een vaste leerlingenbegeleider.

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN