Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

AUTIWERKING

 

Voor wie?

Leerlingen met een diagnose autisme, autismespectrumstoornis of aanverwante problematiek (type 9).

 

Wat?

 

- Aparte autiwerking

Binnen OV1 en OV3 is er een aparte autiwerking. Zowel in het groepswerkplan als het individueel handelingsplan wordt er aangepast volgens de noden van de leerlingen.

 

In OV1 organiseren we een aparte klas voor leerlingen met autisme.

 

In OV3 is er een aparte autiwerking in het observatiejaar (eerste jaar):

-        eigen leslokaal voor algemene vakken en beroepsgerichte vorming

-        eigen leerkrachtenteam met autisme ervaring

-        rustige speelplaats en refter.

 

Leerlingen met autisme uit de andere jaren kunnen ook aansluiten in deze refter om de nodige rust te vinden.

 

- Geïntegreerde autiwerking

In OV3 is er in opleidingsfase (tweede jaar) voor alle opleidingen een geïntegreerde werking.

Leerlingen met autisme zitten er apart voor de algemene vakken. In de praktijklessen volgen ze het groepswerkplan samen met de andere leerlingen. De speelplaats en refter zijn gemeenschappelijk voor de lagere jaren en de hogere jaren. Leerlingen met autisme kunnen ook aansluiten in de refter van het observatiejaar om de nodige rust te vinden.

 

In OV1 zijn de speelplaats en refter gemeenschappelijk voor alle leerlingen.

 

Begeleiding 

Alle leerlingen met autisme worden individueel begeleid door een vaste leerlingenbegeleider.

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN