Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

Opleidingsvorm 3

 

In opleidingsvorm 3 zijn er 4 fasen:

    1. Observatiefase = eerste jaar
    2. Opleidingsfase = tweede en derde jaar
    3. Kwalificatiefase = vierde en vijfde jaar
    4. Integratiefase = zesde en zevende jaar (optioneel)

 

OBSERVATIEFASE

Het eerste jaar krijgt in het BuSO de naam ‘observatiejaar’.

Het is een overgangsjaar tussen de lagere school en het kiezen van een beroepsopleiding die start in het tweede jaar. Kiezen is niet makkelijk op die leeftijd.  Daarom verkennen de leerlingen in de beroepsgerichte vorming het aanbod van de verschillende beroepsopleidingen die we aanbieden:

Basis hout

Basis metaal

Basis bouw

Basis groenvoorziening en decoratie

Basis logistiek onderhoud

 

In de lessen algemene sociale vorming worden verschillende thema’s aangeboden die de leerling moeten helpen om later te functioneren in de maatschappij. Ook vaardigheden in functie van de opleiding komen aan bod: toegepast rekenen, maten en gewichten, toepassen van stappenplannen, lezen, schrijven, … 

De leerlingen en hun leerkrachten kunnen kijken waar hun interesses en sterktes zitten. Op het einde van het schooljaar kunnen de leerlingen een weloverwogen keuze maken.  Samen met de leerkrachten proberen we de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in die keuze.

Lestabel observatiejaar:

Beroepsgerichte vorming

16 u

Geïntegreerde algemene sociale vorming

9 u

Creatieve vorming

2 u

Muzische vorming

1 u

Sociale vaardigheden

2 u

Godsdienst

2 u

Lichamelijke opvoeding

2 u

Totaal

34 u

 

 

OPLEIDINGSFASE

Vanaf het tweede jaar starten leerlingen met de opleidingsfase. Hier krijgen ze 22u beroepsgerichte vorming (BGV) en 12u algemene sociale vorming (ASV).  

Vanaf 1 september 2021 starten we in de opleidingsfase met een vernieuwd aanbod binnen de modernisering secundair onderwijs. 

Domein

 

Studiegebied

Opleidingsfase

STEM

 

Hout

Basis hout

STEM

 

Metaal

Basis metaal

STEM

 

Bouw

Basis bouw

Land -en tuinbouw

 

Tuinbouw

Basis groenvoorziening en decoratie

Maatschappij en welzijn

 

Personenzorg

Basis logistiek onderhoud

 

 

Lestabel opleidingsfase:

Beroepsgerichte vorming

22 u

Geïntegreerde algemene sociale vorming

5 u

Creatieve vorming

1 u

Muzische vorming

1 u

Sociale vaardigheden

1 u

Godsdienst

2 u

Lichamelijke opvoeding

2 u

Totaal

34 u

 

KWALIFICATIEFASE

 

Vanaf het vierde jaar starten leerlingen met de kwalificatiefase. Deze staat volledig in teken van de voorbereiding op stage en tewerkstelling. Leerlingen krijgen 22u beroepsgerichte vorming (BGV) en 12u algemene sociale vorming (ASV).

Vanaf 1 september 2023 starten we ook in de kwalificatiefase met een vernieuwd aanbod binnen de modernisering secundair onderwijs.

Leerlingen kunnen in bepaalde opleidingen kiezen voor duaal leren. Dit is een programma op maat waarbij leerlingen stage en school combineren. Dit verhoogt de kansen op tewerkstelling.

 

Huidig aanbod kwalificatiefase:

Studiegebied

 

Opleidingen

Hout

Machinaal houtbewerker

Machinaal houtbewerker DUAAL

Medewerker hout

Medewerker hout DUAAL

 

Metaal

Hoeknaadlasser

Bouw

Medewerker ruwbouw

Tuinbouw

Medewerker groen- en tuinbeheer

Medewerker groen- en tuinbeheer DUAAL

Assistent plantaardige productie DUAAL

 

Personenzorg

Logistiek assistent in de zorg

 

 

 

Lestabel kwalificatiefase:

Beroepsgerichte vorming

22 u

Geïntegreerde algemene sociale vorming

6 u

Muzische vorming (enkel 4de jaar)

1 u

Sociale vaardigheden (enkel 4de jaar)

1 u

Praktische vaardigheden (enkel 5de jaar)

2 u

Godsdienst

2 u

Lichamelijke opvoeding

2 u

Totaal

34 u

 

INTEGRATIEFASE

 

Na het voleindigen van de opleiding (5 jaren) bieden wij ook ABO (alternerende beroepsopleiding) aan. Binnen dit zesde jaar wisselen leerlingen 2 dagen les af met 3 dagen praktijkervaring. We streven ernaar om hiermee de tewerkstellingskansen te vergroten. In het ABO jaar krijgen leerlingen op school 4u geïntegreerde algemene sociale vorming aangevuld met beroepsgerichte vorming.

 

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN