Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUSO

CLB

Onze school wordt begeleid door het

Vrij CLB Trikant

Kattenstraat 65

8800 Roeselare

Tel: 051/25.97.00

info@clbtrikant.be

www.vrijclb.be/vrijclbtrikant

Openingsuren

Het centrum is open elke werkdag

Maandag

Van 08.30 u tot 12.00 u

gesloten

Dinsdag

Van 08.30 u tot 12.00 u

Van 13.00 u tot 17.00 u

Woensdag

Van 08.30 u tot 12.00 u

Van 13.00 u tot 18.00 u

Donderdag

Van 08.30 u tot 12.00 u

Van 13.00 u tot 17.00 u

Vrijdag

Van 08.30 u tot 12.00 u

Van 13.00 u tot 16.00 u

Het centrum is telefonisch bereikbaar elke werkdag

-          tijdens de openingsuren

-          op maandagnamiddag van 13.00 u tot 17.00 u

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) biedt informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Het CLB heeft als opdracht mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De begeleiding van leerlingen gebeurt op vier domeinen:

  • Leren en studeren bv. als je moeite hebt met leren…
  • Onderwijsloopbaan bv. voor studie- en beroepskeuzehulp…
  • Preventieve gezondheidszorg bv. voor de medische consulten (onderzoeken met de ganse klas), bij vragen over je gezondheid, je lichaam, relaties, …
  • Psychisch en sociaal functioneren bv. als je ergens mee zit of als je je niet goed in je vel voelt…

De school en het CLB hebben samen een beleidscontract opgesteld. Hierin zijn de afspraken en de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. De ouders zijn daarover via de schoolraad geraadpleegd.

Iedere school heeft een CLB-team ter beschikking. Dit team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een arts, psycholoog of pedagoog, maatschappelijk werker en verpleegkundige. Door veelvuldig overleg worden veel zorgvragen ook multidisciplinair aangepakt.

 

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN